Työnohjaajakoulutus yhteisenä oppimisprosessina 65 op

19.1.2018–14.12.2019 Helsingissä

Stadin aikuisopisto ja Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus
Koulutus toteutetaan kouluttajien ja osallistujien yhteisenä oppimisprosessina. Koulutusjaksoilla opetellaan erilaisia tapoja organisoida työnohjaajana asiakkaiden kanssa prosessoitavaa työskentelyä.

Koulutuksessa annetaan tilaa yhtä lailla kouluttajien kuin osallistujien erilaisille lähestymistavoille. Kouluttajat tuovat yhteisiin keskusteluihin mm. luovan systeemisiä, narratiivisia, dialogisia, ratkaisukeskeisiä ja yleisesti sosiaalisen konstruktionismin mukaisia näkökulmia.

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä, vertaisryhmätyöskentelystä, välitehtävistä, työnohjausharjoittelusta (vähintään 80 t à 45 min sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta), kirjallisuuteen perehtymisestä ja kirjallisesta päättötyöstä.

Koulutus antaa työnohjaajan pätevyyden. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukainen.
 
Lähiopetuspäivät
Lähiopetuspäiviä on yhteensä 26 ja ne toteutetaan peräkkäisinä päivinä perjantaisin (klo 10.00–17.30) ja lauantaisin (klo 9.00-16.30). Opetuspaikkana on Stadin aikuisopisto, Hattulantie 2, Helsinki. Lähiopetusjaksojen välillä toimivat vertaisryhmät sekä omaan perustyöhön saatava ryhmätyönohjaus. Lisäksi saadaan työnohjausharjoittelua tukevaa ryhmätyönohjausta.
 
Koulutuksen päivämäärät

2018:
19.-20.1.2018
2.-3.3.2018
20.-21.4.2018
25.-26.5.2018
7.-8.9.2018
5.-6.10.2018
23.-24.11.2018

2019:
1.-2.2.2019
5.-6.4.2019
7.-8.6.2019
13.–14.9.2019
25.-26.10.2019
13.-14.12.2019
 
Pääkouluttajat
Jan-Christer Wahlbeck: psykologi, psykoterapeutti, vaativan erityistason perheterapiakouluttaja, paripsykoterapiakouluttaja työnohjaajakouluttaja, johtajuuskouluttaja, kirjailija.

Jussi Onnismaa: dosentti, ohjausalan kouluttaja ja tutkija, työnohjaajakouluttaja, johtoryhmien ja työyhteisöjen valmentaja, tietokirjailija.

Molemmat kouluttajat ovat vuosikymmeniä itse toimineet ja toimivat edelleen työnohjaajina monenlaisissa yhteyksissä ja molemmat ovat sekä yhdessä että erikseen toimineet vuosia työnohjaajakouluttajina. Yhdessä he edustavat Suomessa ”Työnohjaajakoulutusta yhteisenä oppimisprosessina”-konseptia. Tarvittaessa käytetään myös vierailevia kouluttajia.

HUOM! Sivun laidassa olevien linkkien kautta voit tutustua lähemmin kouluttajien ajatusmaailmaan heidän tekstiensä avulla.

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 5100 € (+ 24 % ALV 1224 €) eli yhteensä 6324 €. Osallistujamaksu maksetaan neljässä erässä eli lukukausittain.

Hakeminen  
Hakemukset koulutukseen suoraan sihteerille osoitteeseen: tyoelamapalvelut@hel.fi. Saat paluuviestissä ohjeet.

Hakemukset käsitellään ja koulutukseen valitaan osallistujat hakemusten saapumisjärjestyksessä. Vielä voit tiedustella vapaita paikkoja, laittaa hakemuksen ja sopia erikseen haastattelusta.   
Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen hyväksyminen viikon sisällä haastattelusta.
 
Tiedustelut
Jan-Christer Wahlbeck 
puh. 0400-703 050, 
j-c.wahlbeck(at)pp.inet.fi 
 
Jussi Onnismaa 
puh. 050-562 3296 
jussi.onnismaa(at)werka.fi


 JAA
20.11.2017 16:25