Työnohjaajakoulutus yhteisenä oppimisprosessina 65 op

24.1.2020–11.12.2021 Helsingissä

Stadin ammatti- ja aikuisopisto ja Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus

Koulutus toteutetaan kouluttajien ja osallistujien yhteisenä oppimisprosessina. Koulutusjaksoilla opetellaan erilaisia tapoja organisoida työnohjaajana asiakkaiden kanssa prosessoitavaa työskentelyä.
Koulutuksessa annetaan tilaa yhtä lailla kouluttajien kuin osallistujien erilaisille lähestymistavoille. Kouluttajat tuovat yhteisiin keskusteluihin mm. luovan systeemisiä, narratiivisia, dialogisia, ratkaisukeskeisiä ja yleisesti sosiaalisen konstruktionismin mukaisia näkökulmia.
Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä, vertaisryhmätyöskentelystä, välitehtävistä, työnohjausharjoittelusta (vähintään 80 t à 45 min sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta), kirjallisuuteen perehtymisestä ja kirjallisesta päättötyöstä.
Koulutus antaa työnohjaajan pätevyyden. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukainen.

Lähiopetuspäivät
Lähiopetuspäiviä on yhteensä 28 (yhteensä 252 t) ja ne toteutetaan peräkkäisinä päivinä perjantaisin (klo 10.00–18.00) ja lauantaisin (klo 8.30-16.30). Opetuspaikkana on Stadin ammatti - ja aikuisopisto, Hattulantie 2, Helsinki. Lähiopetusjaksojen välillä toimivat vertaisryhmät. Koulutuspäivillä saadaan työnohjausharjoittelua tukevaa ryhmätyönohjausta (yhteensä 50 tuntia).

Koulutuksen päivämäärät

2020:
24.-25.1.2020
6.-7.3.2020
24.-25.4.2020
22.-23.5.2020
4.-5.9.2020
9.-10.10.2020
27.-28.11.2020


2021:
15.-16.1.2021
12.-13.3.2021
16.-17.4.2021
21.-22.5.2021
10.-11.9.2021
22.-23.10.2021
10.-11.12.2021

Pääkouluttajat
Jan-Christer Wahlbeck: psykologi, psykoterapeutti, vaativan erityistason
perheterapiakouluttaja, paripsykoterapiakouluttaja, työnohjaajakouluttaja, johtajuuskouluttaja,
kirjailija

Jussi Onnismaa: dosentti, ohjausalan kouluttaja ja tutkija, työnohjaajakouluttaja,
johtoryhmien ja työyhteisöjen valmentaja, tietokirjailija

Aino Maija Rautkallio: psykiatrian erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, teatteritieteen FM,
vaativan erityistason perheterapiakouluttaja

Kaikki kolme kouluttajaa ovat vuosikymmeniä itse toimineet ja toimivat edelleen työnohjaajina
monenlaisissa yhteyksissä. Jan-Christer Wahlbeck ja Jussi Onnismaa ovat sekä yhdessä
että erikseen toimineet vuosia työnohjaajakouluttajina ja yhdessä he edustavat Suomessa
"Työnohjaajakoulutusta yhteisenä oppimisprosessina"-konseptia. Tarvittaessa käytetään
myös vierailevia kouluttajia.

HUOM! Sivun laidassa olevien linkkien kautta voit tutustua lähemmin Jan-Christer
Wahlbeckin ja Jussi Onnismaan ajatusmaailmaan heidän tekstiensä avulla.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 5400 € (+ 24 %) eli yhteensä 6696 €. Osallistujamaksu maksetaan neljässä erässä eli lukukausittain.

Hakeminen

Hakemukset koulutukseen suoraan sihteerille osoitteeseen: tyoelamapalvelut(at)hel.fi. Saat paluuviestissä ohjeet.
Hakemukset käsitellään ja koulutukseen valitaan osallistujat hakemusten saapumisjärjestyksessä. Haastatteluaika sovitaan erikseen. Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen hyväksyminen viikon sisällä haastattelusta.

Tiedustelut
Jan-Christer Wahlbeck
Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus
puh. 0400 703 050
j-c.wahlbeck(at)pp.inet.fi

Jussi Onnismaa
Werka kehitys Oy
puh. 050 562 3296
jussi.onnismaa(at)werka.fiJAA
01.02.2019 15:11