1) Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaopinnot 2) Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaopinnot

Kenelle opinnot sopivat? 

 • Sinulle, jolla on jo suoritetut sosiaali- ja terveysalan perusopinnot, mutta osaamisala puuttuu.
 • Sinulle, joka olet jo valmis lähihoitaja ja haluat lisätä osaamistasi valitsemalla uuden osaamisalan.
 • Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Vaadittavat opiskeluvalmiudet 

 • Suomen kielen taito
 • Hyvät digitaaliset taidot
 • Kyky itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn
 • Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (SORA-lainsäädäntö

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö 

 • 1) Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä -> koulutuksen aikana suoritetaan kaksi tutkinnon osaa: Sairaanhoitotyössä toimiminen (35 osp) ja Kotihoidossa toimiminen (40 osp). Kts. ePerusteet.
 • 2) Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaopinnot suorittanut osaa hoitaa, ohjata ja tukea asiakasta mm. kotihoidossa, päivätoiminnassa, arviointi-ja kuntoutusyksiköissä sekä palvelu ja hoivakodeissa -> koulutuksen aikana suoritetaan kaksi tutkinnonosaa: Ikääntyneen osallisuuden edistäminen 35 osp ja Kotihoidossa toimiminen 40 osp. Kts. ePerusteet.

Koulutuksen toteutus

 • Opetus toteutetaan päivä- ja iltaopetuksena oppilaitoksessa, verkko-opintoina sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena aamu- ja iltavuoroissa.
 • Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelija hankkii itse oppisopimuspaikan. Lue lisää oppisopimuksesta.  

Koulutuksen kesto 

 • Koulutus alkaa 10.8.2020
 • Opintojen kesto on noin 1 vuosi
 • Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan

Hakuaika 20.4.–10.6.2020

Lähetä vapaamuotoinen hakemus liitteineen (tutkintotodistus ja todistus tehdyistä näytöistä/opintosuorituksista ote jossa näkyy pakolliset perusopinnot ja ytot).

* sähköpostilla: tarja.tomminen(at)edu.hel.fi TAI

* postitse: os. Stadin ammatti-ja aikuisopisto / Tarja Tomminen, PL 55308 , 00099 Helsingin kaupunki

Huom! Merkitse hakemukseen, mihin osaamisalaan haet.


Koulutuspaikka

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Hattulantien toimipaikka, os. Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Lisätietoja: 

opettaja Jaana Peltola
puh. 040 757 9849,  jaana.peltola(at)edu.hel.fiJAA
17.04.2020 15:01