RAI-koulutus, LTC

RAI-koulutus
RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-arviointi on järjestelmällinen ja monipuolinen. RAI-välineistön sisältöä ylläpitää ja sen oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI. THL valvoo RAI-välineiden suomalaisia versioita.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Hoitotyöntekijöille, jotka aloittavat tekemään RAI-arviointeja

Koulutuksen sisältö
Kahden puolen päivän koulutuksen aikana opit täyttämään Rai- arviointeja käsikirjan mukaisesti RAI-LTC välineellä.

Ensimmäinen koulutuspäivä (4 tuntia)

  • RAI-järjestelmän esittely ja yleisiä asioita
  • RAI-arvioinnin tekeminen- perusteet
  • RAI-arvioinnin tekeminen: arvioinnin osa-alueet ja esimerkkejä  

Toinen koulutuspäivä (4 tuntia)

  • Kokemuksia ja esiin tulleita kysymyksiä RAI-arvioinnin tekemisestä
  • RAI-arvioinnista saatavien tietojen hyödyntäminen hoidon suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa - Herätteet ja mittarit
  • RAI-arvioinnista saatavien tietojen hyödyntäminen- jatkuu 

Koulutuksessa käytetään materiaalina RAI-käsikirjaa

Valmistautuminen koulutukseen
Mikäli olet aiemmin tehnyt RAI-arviointeja, mieti koulutusta varten RAI:n täyttämisessä esiintyneitä haasteita.
Koulutuspäivien välillä on toivottavaa, että teet tai osallistut ainakin yhden RAI-arvioinnin tekemiseen ja kirjaat arvioinnista heränneitä kysymyksiä toista koulutuspäivää varten.

Lisää tietoa RAI-koulutuksista saat lähettämällä sähköpostia: tyoelamapalvelut(at)hel.fi.    
JAA
29.08.2018 11:37