Iloa ja hyvinvointia – luovat menetelmät hoitotyössä


Kenelle koulutus sopii?

Vanhustyössä työskentelevälle sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka tarvitsee perehdytystä tai uusia ajatuksia luovien hoitomenetelmien käyttöön työssään.

Tavoitteet
Saat tietoa luovan toiminnan vaikutuksesta hoitotyössä. Ymmärrät taiteen ja kulttuurin merkityksen ihmisen hyvinvoinnissa. Pääset harjoittelemaan ohjatusti luovan itseilmaisun menetelmiä ja saat valmiuksia soveltaa niitä vanhustyössä.

Sisältö ja toteutus
1. lähiopetuspäivä
• luovan toiminnan vaikutus ihmisen hyvinvointiin
• musiikin ja tanssin käyttö hoitotyössä
2. lähiopetuspäivä
• taiteen ja kulttuurin merkitys ihmisen hyvinvoinnissa
• taidelähtöisten menetelmien soveltaminen hoitotyöhön
Koulutusta järjestetään työyhteisöjen sisäisenä koulutuksena.

Koulutuspaikka
Stadin aikuisopisto, Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki tai työyhteisön omat toimitilat.

Kustannukset
Kysy lisää yrityksellesi räätälöitävistä koulutuksista: tyoelamapalvelut@hel.fi.

Lisätietoja
Lehtori Anna-Maija Ruhanen, anna-maija.ruhanen(at)edu.hel.fi
Lehtori Taija Ala-Vannesluoma, taija.ala-vannesluoma(at)edu.hel.fiJAA
18.05.2017 15:20