Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala


Koulutus on tarkoitettu lähihoitajille tai lähihoitajaopiskelijoille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksessa tai muissa lasten tai nuorten palveluissa.

Osaamisala koostuu kahdesta tutkinnon osasta:
*Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen sekä
*Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Hakeminen
Tällä hetkellä ei ole hakua koulutukseen.

Koulutuksen kesto
Opiskelun arvioitu kesto on noin 6-8 kuukautta riippuen aikaisemmasta osaamisesta, työkokemuksesta, opintojen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen suunnitelmasta.

Jos hakija on tehnyt aikaisemmin lähihoitajan tutkinnon osaamisalana vammaistyö, hänen tarvitsee tehdä vain yksi tutkinnon osa: Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen.

Aikaisemmin kesken jäänyt lähihoitajan tutkinto on myös mahdollista tehdä valmiiksi koulutuksen yhteydessä.

Koulutuksen rakenne

  • Sisältää lähiopetuspäiviä

  • Sisältää verkko-opetusta ja se edellyttää videoneuvotteluyhteydessä oloa. Toimivat välineet ovat ehto koulutuksen osallistumiselle.

  • Opintoihin sisältyy työelämälähtöisiä oppimistehtäviä

  • Opettajan ohjaus tapahtuu erikseen sovittavina aikoina

  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksot ja näytöt suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti joko omassa työpaikassa tai itse hankitussa koulutussopimuspaikassa

Koulutuksen aikataulu lv 2020-2021

  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen. Lähiopetus: 8.9, 13.10 ja 10.11, 8.12 kl. 9-15
  • Iltaopetus verkossa: 15.9, 22.9, 29.9, 6.10, 20.10, 27.10 ja 3.11 kl. 17-20
  • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lähiopetus: 8.12, 16.2 kl. 9-15
  • Iltaopetus verkossa: 12.1, 19.1, 26.1, 2.2, 9.2 ja 23.2 kl. 17-20

Huom!  Mahdollisen poikkeustilanteen voimassaollessa, lähiopetuspäivät toteutetaan etänä.

Koulutuspaikka
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki.

Lisätiedot
Kristiina Kotajärvi, p. 040 334 9069, kristiina.kotajarvi(at)edu.hel.fi    
   JAA
08.10.2020 12:44