Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala


Koulutus on tarkoitettu lähihoitajille tai lähihoitajaopiskelijoille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksessa tai muissa lasten tai nuorten palveluissa. Osaamisala koostuu kahdesta tutkinnon osasta: Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen sekä Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Seuraava koulutus   
Seuraavan koulutus ilmoitetetaan myöhemmin. Ryhmän koko voi olla 15–25 opiskelijaa.

Hakeminen
Koulutukseen haetaan hakuaikana sähköisellä hakulomakkeella. 

Koulutuksen kesto
Opiskelun arvioitu kesto on noin 6-8 kuukautta riippuen aikaisemmasta osaamisesta, työkokemuksesta, opintojen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen suunnitelmasta.

Koulutuksen rakenne

  • Sisältää lähiopetuspäiviä

  • Sisältää verkko-opetusta ja se edellyttää videoneuvotteluyhteydessä oloa. Toimivat välineet ovat ehto koulutuksen osallistumiselle.

  • Opintoihin sisältyy työelämälähtöisiä tehtäviä

  • Opettajan ohjaus tapahtuu erikseen sovittavina aikoina

  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksot ja näytöt suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti joko omassa työpaikassa tai itse hankitussa koulutussopimuspaikassa

Koulutuspaikka
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki.

Lisätiedot
Kristiina Kotajärvi, p. 040 334 9069, kristiina.kotajarvi(at)edu.hel.fi    
   JAA
05.09.2019 11:18