Laadukkaan EKG:n ottaminen ja tunnistaminen


Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka haluavat syventää osaamistaan EKG:n otossa ja sydämen rytmien tunnistamisessa.

Tavoitteet
Koulutukseen osallistujat syventävät osaamistaan laadukkaan EKG:n ottamisessa ja normaalin EKG -käyrän, sydämen hapenpuutteen muutosten sekä vakavien rytmihäiriöiden tunnistamisessa.

Sisältö ja toteutus
• Sydämen fysiologian kertaus
• Mitä EKG eli elektrokardiografia on?
• Raaja- ja rintakytkennät EKG rekisteröinnissä
• Poikkeukset elektrodien kiinnittämisessä
• EKG:n virhelähteet
• Normaali EKG - käyrä
• Iskemia- ja infarktimuutosten tunnistaminen
• Kammiotakykardian tunnistaminen
• Kammiovärinän tunnistaminen

Koulutusta järjestetään työyhteisöjen sisäisenä koulutuksena sisältäen yhden lähiopetuspäivän. Koulutus koostuu teoriaopetuksesta ja EKG:n ottamisen harjoittelusta sekä EKG-käyrien tunnistamisharjoituksista.

Koulutuspaikka
Stadin aikuisopisto, Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki tai työyhteisön omat toimitilat.

Kustannukset
Kysy lisää yrityksellesi räätälöitävistä koulutuksista: tyoelamapalvelut@hel.fi.

Lisätietoja
Ensihoidon osaamisalan opettaja Kalle Pesonen, kalle.pesonen(at)edu.hel.fi.JAA
11.12.2017 16:40