Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa koulutuksen vastaamaan opiskelijoiden ja työelämän tarpeita. Tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Sekä nuorille että jo työelämässä oleville aikuisille rakennetaan yksilöllisiä opintopolkuja.
Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli. Uudella rahoitusmallilla kannustetaan vähentämään koulutuksen keskeyttämistä ja parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta.
Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintamalli ja organisaatio uudistuu

Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintamallia ja organisaatiota uudistetaan niin, että toimimme uudella mallilla 1.8.2018 alkaen. Uuden toimintamallin ytimessä ovat erilaiset oppimisyhteisöt ja pedagogiset asiantuntijatiimit. Tämä lähestymistapa tuottaa näkyviä tuloksia: työskentelytavat tehostuvat, henkilöstö on sitoutuneempaa ja oppijat – asiakkaamme ovat innostuneita oppimisesta ja tyytyväisempiä.

Lisätietoa ammatillisen koulutuksen reformista löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.

Ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen

Mikä muuttuu opiskelijalle?JAA
24.05.2018 13:08