Ikääntyneen ja muistisairaan ravitsemus

Ikääntyneen ja muistisairaan ravitsemus

Kenelle koulutus sopii?
Vanhustyössä työskentelevälle sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka haluaa vahvistaa osaamistaan asiakkaidensa ravitsemushoidossa ja sen ohjauksessa.  

Tavoitteet
Syvennät osaamistasi ikääntyneen ihmisen ja muistisairaan

  • ravitsemustilan arvioinnissa
  • terveyttä ja toimintakykyä edistävän ravitsemushoidon toteutuksessa
  • terveyttä ja toimintakykyä edistävän ravitsemuksen ohjauksessa

Sisältö

  • ravinnon tarve ja ravitsemustila ikääntyessä
  • laatusuositusten mukainen ravitsemushoito ikääntyneillä
  • ikääntyneen ja muistisairaan ravitsemustilan arviointi
  • ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset ikääntyneillä
  • ravitsemus ja liikunta ikääntyneillä
  • ravitsemushoidon hyviin käytänteisiin ja ohjausmateriaaleihin perehtyminen

Toteutus

Koulutus sisältää yhden lähiopetuspäivän. 

Koulutuspaikka
Stadin aikuisopisto, Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki tai työyhteisön omat toimitilat 

Kustannukset

Koulutusta järjestetään myös työyhteisöjen sisäisenä koulutuksena.
Kysy lisää yrityksellesi räätälöitävistä koulutuksista: tyoelamapalvelut(at)hel.fi.

Lisätietoja
Ravitsemuksen opettaja, KM Heli Tuokko, heli.tuokko(at)edu.hel.fiJAA
26.05.2017 13:41