Potilassiirtojen ergonomiakortti-koulutus

Kenelle koulutus sopii?
Potilassiirtoja tekevät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijät.

Tavoitteet
Osallistuja päivittää oman potilassiirtotaitonsa nykyisten suositusten mukaiseksi. Hyvä siirtotaito vähentää työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, parantaa potilaiden turvallisuutta avustustilanteissa sekä edistää kuntouttavaa työotetta ja hoidon laatua. Koulutuksen hyväksytystä suorituksesta saa Potilassiirtojen Ergonomiakortin®

Toteutus ja sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

1. Verkko-opinnot (2 kk) sisältäen 2 lähipäivää

 • Potilassiirtoergonomia tuki ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä

 • Oman kehon hallinta potilassiirroissa    

 • Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa

 • Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

 • Verkkotehtävien suorittaminen

2. Lähiopiskelu (16 h)

 • Luonnolliset liikemallit ja avustajan asento

 • Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi

 • Avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa

 • Työntekijän oma riskinarviointi

 • Apuvälineiden käyttö siirtotilanteissa

 • Erityistilanteita koulutettavan kohderyhmän toiveiden mukaisesti

3. Taitojen soveltaminen omalla työpaikalla

4. Kertaus ja potilassiirtojen ergonomiakortin käytännön koe


Koulutuspaikka
Stadin Aikuisopisto, Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 580 € / hlö

Kysy lisää yrityksellesi räätälöitävistä koulutuksista: tyoelamapalvelut(at)hel.fi.

Lisätietoja
Koulutuksen sisällöstä lehtori Tiina Relander, 
tiina.relander(at)edu.hel.fi


Potilassiirtojen Ergonomiakortti®                      
   
on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutus-kokonaisuus, joka on otettu käyttöön vuonna 2010. Koulutus luotiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Terveydenhuollon siirtoergonomian tiedonvälitys-verkoston asiantuntijaryhmän kanssa Sosiaali- ja terveysministeriön tuella. 

Kortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen on mahdollista suorittaa kortin päivitys. Kortin suorittanut voi hakeutua Työterveyslaitoksen järjestämään kouluttaja-koulutukseen.
JAA
26.05.2017 13:22