Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja


Alan työtehtävät

 • jakelukuljetukset
 • runkokuljetukset
 • massatavarakuljetukset
 • ulkomaan kuljetukset

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • teollisuus
 • maanrakennusala
 • kaupan ala
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaito
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • yrittäjähenkisyys
 • oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus
 • täsmällisyys
 • hyvä fyysinen kunto

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • muistiinpanovälineet

Alan vaatimukset
Voit tarkistaa tutkintoon liittyvät, opiskelijaan kohdistuvat vaatimukset Opintopolun sivuilta.

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät
Logistiikan perustutkintoon hakeutuvan on hyvä huomioida, että kuljetuspalvelujen osaamisala kuuluu SoRa-lainsäädännön alaisuuteen.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
07.10.2019 11:32