Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto / Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnosta valmistutaan elektroniikka-asentajaksi tai ICT-asentajaksi. Opintojen alussa voit valita jommankumman kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta.

Uuden tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020. Samanaikaisesti tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto poistuu tutkintorakenteesta.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut henkilö työskentelee asiakaspalvelu-, tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Hän toimii työssään vastuullisesti työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta valmistutaan elektroniikka-asentajaksi, hyvinointiteknologia-asentajaksi, tietoliikenneasentajaksi, IT-tukihenkilöksi tai ohjelmistokehittäjäksi.

Päivitämme uuden perustutkinnon tiedot tälle sivulle syksyyn mennessä.

Elektroniikka-asentaja


Alan työtehtävät

 • elektroniikkaa sisältävien laitteiden testaus-, huolto- ja korjaustyöt
 • av-järjestelmien asennustyöt
 • antenni- ja kaapelointiasennukset
 • elektroniikkaa sisältävien laitteiden valmistus
 • kulutuselektroniikan myyntitehtävät ja asiakaspalvelu

Työnantajia

 • elektroniikka-alan yritykset
 • alan vähittäiskaupat

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • valmius uuden teknologian opiskeluun ja tietojen päivittämiseen
 • englanninkielisten ohjeiden lukutaito
 • alan ammattisanaston tuntemus
 • tiedonhakutaito
 • kädentaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteinen asenne ja yhteistyökyky
 • keskittymiskyky ja tarkkaavaisuus
 • looginen ajattelutapa
 • tiedon etsintäkyky
 • motivaatio oppia uutta

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • muistiinpanovälineet
 • laskin ja oppikirjat

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät
Värisokeus voi vaikeuttaa opiskelua ja alalla toimimista. Värisokeuteen on kuitenkin nykyään saatavissa apuvälineitä, kuten mobiililaitteiden värianalyysi-applikaatioita ja värinäkökykyä parantavia erikoislaseja.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.


 


ICT-asentaja


Alan työtehtävät

 • palvelimien asennus, konfigurointi ja käyttöönotto
 • tietoliikennelaitteiden ja -kaapelointien asennustehtävät
 • tietokoneiden huolto- ja asennustehtävät
 • konfigurointi- ja ohjelmointitehtävät
 • it-tuki, tietoliikennelaitteiden myyntitehtävät ja asiakaspalvelu

Työnantajia

 • laitteiden asennuksiin, huoltoon ja korjaukseen erikoistuneet yritykset
 • konsultointiyritykset
 • tietoliikenneoperaattorit
 • alan tukku- ja vähittäiskaupat
 • virastojen ja yritysten IT-osastot

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • valmius uuden teknologian opiskeluun ja tietojen päivittämiseen
 • englanninkielisten ohjeiden lukutaito
 • alan ammattisanaston tuntemus
 • tiedonhakutaito
 • kädentaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteinen asenne ja yhteistyökyky
 • keskittymiskyky ja tarkkaavaisuus
 • looginen ajattelutapa
 • tiedon etsintäkyky
 • halu oppia uutta

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • muistiinpanovälineet
 • laskin ja oppikirjat

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
18.03.2020 14:32