Teknisen suunnittelun perustutkinto - Suunnitteluassistentti

Suunnitteluassistentin työtehtäviä ovat piirustusten ja asiakirjojen laatiminen ja ylläpitäminen sekä rakennus-, LVI-, sähkö-, kone- tai infra-alan mallintaminen CAD-ohjelmien ja muiden tietokoneohjelmien avulla.


Alan työtehtävät

 • teknisen alan piirustuksien ja asiakirjojen tekeminen ja ylläpitäminen
 • avustavat työtehtävät suunnittelutoimistossa
 • mallintaminen ja visualisointi
 • rakennusmallien päivittäminen
 • projektisihteerin työtehtävät

Työnantajia

 • arkkitehtitoimistot
 • rakennesuunnittelu- ja LVI-suunnittelutoimistot
 • sähkösuunnittelu ja infra-alan suunnittelutoimistot
 • kuntien ja valtion virastojen suunnittelutoimistot
 • rakennusalan yritykset ja urakoitsijat

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • teknisten suunnitelma-asiakirjojen sisällön ymmärtäminen
 • suullisten ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen
 • kykyä työskennellä yksin ja tiimissä
 • kolmiulotteisuuden hahmottaminen sekä esineissä että rakennuksissa
 • matemaattiset taidot, erityisesti geometriset taidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • kärsivällisyys
 • pitkäjänteisyys tehdä samasta kohteesta useita eri versioita
 • kyky ymmärtää kokonaisuuksia
 • vastuullisuus
 • tarkkuus

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • suhdeviivain
 • muistitikku
 • laskin, josta löytyy trigonometriset funktiot
 • kansio, muistiinpanovälineet

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät
Värinäön heikkous ja värisokeus vaikeuttavat työskentelyä CAD-ohjelmilla.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
08.11.2018 11:29