Tekninen eristäjä


Talotekniikan perustutkinto


Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisalan suorittanut tekninen eristäjä osaa tehdä rakennusten ulkovaippaan liittyviä ohutlevytöitä piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti. Tekninen eristäjä osaa lisäksi asentaa taloteknisiin järjestelmiin ja prosessiteollisuuteen liittyvät eristeet pinnoitteineen.

Alan työtehtävät

 • Uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät eristystyöt
 • Teollisuuseristäminen

Työnantajia

 • Eristysalan yritykset
 • LVI-alan yritykset
 • Oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • Hyvät kädentaidot
 • Kyky työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • Oma-aloitteisuus
 • Asiakaspalvelutaidot
 • Työhön sitoutuneisuus
 • Hyvä yleiskunto

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • Laskin
 • Muistiinpanovälineet

Alan vaatimukset
Monet eristysalan työtehtävistä perustuvat entistä vaativampaan erityisosaamiseen. Tämä edellyttää työntekijöiltä valmiutta oman ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja halua uusien välineiden ja menetelmien kokeilemiseen ja hyödyntämiseen.

Eristysalalla arvostetaan työntekijöitä, jotka ovat oma-aloitteisia ja työhönsä sitoutuneita. Alan työtehtävät ja toimintatavat edellyttävät, että työntekijät kykenevät itsenäiseen ongelmien ratkaisuun ja työskentelyyn, kantavat vastuun omasta työstään ja osaavat arvioida kriittisesti oman työnsä laatua. Heiltä vaaditaan myös vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja sekä kykyä työskennellä vastuullisesti ryhmässä. Oleellinen osa eristysalan ammattilaisen ammattitaitoa on kyky soveltaa tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Eristysalan kaikki tehtävät eivät ole enää fyysisesti erityisen raskaita ja ne sopivat erinomaisesti myös naisille.JAA
07.10.2019 12:49