Talonrakentajaksi / Kivirakentajaksi

Rakennusalan perustutkinto

Koulutuksen laajuus ja kesto

Koulutus on laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja kestää enintään kolme vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä.

Toteutustapa
Talonrakentajat voivat suuntautua talonrakennusosaamisalan opinnoissaan joko uudis- tai korjausrakentamiseen. Kivirakentajat suorittavat kivialan osaamisalan.

Koulutus tapahtuu päivä- ja/tai iltaopiskeluna. Koulutukseen sisältyy lähi- ja/tai etäopiskelua sekä työssäoppimista. Koulutuksen pääpaino on käytännön harjoittelussa, jota tehdään työsaleissa ja rakennustyökohteissa. Talonrakennusalan perustutkinnon voi suorittaa oppilaitosmuotoisena opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena tai niiden yhdistelmänä.

Koulutuspaikka
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Abraham Wetterin tien toimipaikka (talonrakennus, uudisrakentaminen)
Abraham Wetterin tie 4
00880 Helsinki

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Myllypuron toimipaikka (talonrakennus, korjausrakentaminen sekä kivirakentaminen)
Vuokkiniemenkatu 30 (Kontulantie 1)
00920 Helsinki

Koulutuksen hinta
Koulutus on perustutkinto-opiskelijalle maksuton. Oppimateriaalit ja tarvikkeet sekä muut henkilökohtaiset työvälineet opiskelija kustantaa itse.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö 

Tarja Taskinen-Okungbowa, tarja.taskinen-okungbowa(at)edu.hel.fi
puh. 09 310 84053 | 050 363 5644JAA
22.06.2020 11:28