Talonrakentajaksi aikuiskoulutuksessa


Rakennusalan perustutkinto

Talonrakentaja / Korjausrakentaja


Koulutuksen laajuus ja kesto
Opiskelu on päätoimista ja kestää noin 2-3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä.

Haku koulutukseen
Tiedot koulutukseen hakemisesta päivitetään Haussa nyt- sivulle, kun haku on ajankohtainen.

Toteutustapa
Opiskelu on monimuotoista iltaopiskelua ja lähiopintoja on pääsääntöisesti 1-3 iltaa viikossa. Näytöt suoritetaan aidoissa työtilanteissa.

Suomen kieltä opiskellaan koko koulutuksen ajan ammattiopintojen ohessa. Kielitaitosi tulee olla vähintään A2.2.
Rakennusalan perustutkinnon suorittajiksi voivat hakea myös ne, joiden äidinkieli on suomi. Suomea äidinkielenään puhuvat eivät osallistu suomen kielen opintoihin. Lue lisää perustutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista täältä.

Koulutuspaikka
Stadin aikuisopisto, Myllypuro
Kontulantie 1
00920 Helsinki

Koulutuksen hinta
Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Oppimateriaalit ja tarvikkeet opiskelija kustantaa itse.

Koulutuksen rahoitus
Aikuisopiskelijana sinulla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista. Tutustu eri tukimuotoihin tästä.

Lisätietoja
Markku Karhula, markku.karhula(at)edu.hel.fi, puh. 050 401 3674JAA
28.03.2018 13:26