Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – perustason ensihoidon osaamisala

Lähihoitaja, perustason ensihoidon osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa nimikesuojattu ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdot täyttävä ammattihenkilö (Valvira).

Perustason ensihoidon osaamisalan suorittaneen lähihoitajan ammattinimike on perustason ensihoitaja.

Koulutus  painottuu ensihoito- ja akuuttityöhön jo opintojen alusta. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat työskennellä akuuttihoitotyön parissa sairaalaympäristössä tai ensihoitoyksikössä.  Opintojen laajuus on 180 osp ja koulutus kestää 2-3 vuotta opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta riippuen.

Alan työtehtävät

 • ensisijaisesti akuuttihoidon ja ensihoidon työtehtävät

Työnantajia

 • kuntien sosiaali- ja terveystoimi
 • sairaanhoitopiirit
 • yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • kyky työskennellä eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa
 • asiakaspalvelutaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • vastuullisuus
 • rehellisyys ja luotettavuus
 • vuorovaikutustaidot
 • riittävä terveys
 • halu tehdä töitä ihmisten kanssa vaativissakin tilanteissa ja vuorokauden eri aikoina

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • työkengät
 • suojavaatteet (usein työssäoppimispaikka tarjoaa suojavaatteet)

Huomioitavaa
Opiskelijalla tulee olla ensihoidon ajo-opintoihin tullessa voimassa oleva vähintään B-luokan ajokortti. Ensihoidon opinnot alkavat noin ½ - 1 vuotta opintojen alkamisesta. Ajokortin opiskelija hankkii omakustanteisesti ja omalla ajalla.

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä ja estävät toimimisen käytännön tehtävissä tai työssäoppimispaikalla
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa sijoittumista käytännön tehtäviin ja työpaikalla tapahtuvaan työssäoppimiseen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Rikostaustaote
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle esitettäväksi rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
18.03.2020 14:06