Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - Lähihoitaja

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa nimikesuojattu ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdot täyttävä ammattihenkilö (Valvira).


 

Alan työtehtävät

 • sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpitotehtävät
 • sosiaali- ja terveysalan kasvatus- ja kuntoutustehtävät

Työnantajia

 • kuntien sosiaali- ja terveystoimi
 • sairaanhoitopiirit
 • järjestöt
 • yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • kyky työskennellä eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa
 • asiakaspalvelutaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • vastuullisuus
 • rehellisyys ja luotettavuus
 • vuorovaikutustaidot
 • riittävä terveys
 • halu tehdä töitä ihmisten kanssa vaativissakin tilanteissa ja vuorokauden eri aikoina

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • työkengät
 • suojavaatteet (usein työssäoppimispaikka tarjoaa suojavaatteet)

Alan vaatimukset
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeutuvan on hyvä huomioida, että ala kuuluu SoRa-lainsäädännön alaisuuteen. Lisätietoa Opintopolussa

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä ja estävät toimimisen käytännön tehtävissä tai työssäoppimispaikalla
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa sijoittumista käytännön tehtäviin ja työpaikalla tapahtuvaan työssäoppimiseen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Rikostaustaote
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle esitettäväksi rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
29.01.2019 11:07