Rakennusalan perustutkinto - talonrakentaja / kivirakentaja


Talonrakentajat (talonrakennuksen osaamisala) työskentelevät uudis- ja korjausrakennustyömailla. He rakentavat ja korjaavat esimerkiksi pientaloja, kerrostaloja ja liikerakennuksia. Nämä rakennusalan ammattilaiset hoitavat eri työvaiheet perustustöistä sisustus- ja viimeistelytöihin saakka. Työtä tehdään itsenäisesti tai työryhmissä muiden kanssa.

Talonrakentajan koulutuksessa voi suuntautua joko uudisrakentamiseen tai korjausrakentamiseen. Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan talonrakennuksen perusteita.

Kivirakentaja (kivialan osaamisala) työskentelee yrityksissä, jotka vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuolto- ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta. Hän osaa asentaa sisustuskiviä, julkisivukiviä, tulisijoja sekä ympäristö- ja pihakiviä.


Työnantajia

 • uudistuotantoon tai korjausrakentamiseen erikoistuneet rakennusliikkeet
 • urakoitsijoiden yritykset
 • rakennustuoteteollisuus
 • oma yritys


Talonrakentaja, 
uudisrakentamisen suuntautumisvaihtoehto


Alan työtehtävät

 • talon perustusten rakentaminen
 • runkorakentaminen
 • ulkoverhoustyöt
 • vesikattotyöt
 • sisävalmistusvaiheen työt

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • rakennuspiirustusten lukutaito
 • rakennusmateriaalien tuntemus
 • työvälineiden ja -koneiden käyttötaito
 • eri työvaiheisiin liittyvien työtehtävien hallinta

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • riittävän hyvä fyysinen kunto
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaito
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön 

Talonrakentaja, 
korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehto


Alan työtehtävät

 • perustusten sekä ala- ja välipohjien home- ja kosteusvauriokorjaukset
 • rungon ja yläpohjan korjaukset
 • sisätilojen palo- ja kosteuskorjaukset
 • vesikaton home- ja kosteuskorjaukset
 • purkutyöt

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • rakennuspiirustusten lukutaito
 • korjausrakentamisen menetelmien ja materiaalien hallintataito
 • työvälineiden ja -koneiden käyttötaito
 • eri korjausrakentamisen työvaiheisiin liittyvien työtehtävien hallinta,
  esimerkiksi rakennusten kosteus- ja homevaurioiden korjaustaito

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • riittävän hyvä fyysinen kunto
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaito
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön

Kivirakentaja, 
kivialan osaamisala


Alan työtehtävät

 • rakennuskivituotteiden valmistus
 • rakennustyömaan perustusvaiheen työt
 • rakennuskivituotteiden asennus
 • sisustuskivien asennus
 • tulisijojen asennus
 • geologian ja louhintatekniikan perusteet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • rakennuspiirustusten lukutaito
 • rakennuskivien valmistuksen ja käytön tuntemus
 • työvälineiden ja -koneiden käyttötaito
 • eri työvaiheisiin liittyvien työtehtävien hallinta

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • riittävän hyvä fyysinen kunto
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaito
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön


Rakennusalalla työskentelyä rajoittavat tekijät
Opiskelijan sopivuutta erilaisiin rakennusalan työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella, jos hakijalla on astma, diabetes, epilepsia tai muu tasapainoon vaikuttava sairaus, näön tai kuulon heikkous, sydän- ja verenkiertosairaus, tasapainoelimistön toiminnan häiriö tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
22.06.2020 10:39