Rakennusalan perustutkinto - Talonrakentaja


Talonrakentajat työskentelevät uudis- ja korjausrakennustyömailla. He rakentavat ja korjaavat esimerkiksi pientaloja, kerrostaloja ja liikerakennuksia. Nämä rakennusalan ammattilaiset hoitavat eri työvaiheet perustustöistä sisustus- ja viimeistelytöihin saakka. Työtä tehdään itsenäisesti tai työryhmissä muiden kanssa.

Talonrakentajan koulutuksessa voi suuntautua joko uudisrakentamiseen tai korjausrakentamiseen. Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan talonrakennuksen perusteita.


Talonrakentaja, 
uudisrakentamisen suuntautumisvaihtoehto


Alan työtehtävät

 • talon perustusten rakentaminen
 • runkorakentaminen
 • ulkoverhoustyöt
 • vesikattotyöt
 • sisävalmistusvaiheen työt

Työnantajia

 • uudistuotantoon tai korjausrakentamiseen erikoistuneet rakennusliikkeet
 • urakoitsijoiden yritykset
 • rakennustuoteteollisuus
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • rakennuspiirustusten lukutaito
 • rakennusmateriaalien tuntemus
 • työvälineiden ja -koneiden käyttötaito
 • eri työvaiheisiin liittyvien työtehtävien hallinta

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • riittävän hyvä fyysinen kunto
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaito
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät
Opiskelijan sopivuutta erilaisiin rakennusalan työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella, jos hakijalla on astma, diabetes, epilepsia tai muu tasapainoon vaikuttava sairaus, näön tai kuulon heikkous, sydän- ja verenkiertosairaus, tasapainoelimistön toiminnan häiriö tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.

 Talonrakentaja, 
korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehto


Alan työtehtävät

 • perustusten sekä ala- ja välipohjien home- ja kosteusvauriokorjaukset
 • rungon ja yläpohjan korjaukset
 • sisätilojen palo- ja kosteuskorjaukset
 • vesikaton home- ja kosteuskorjaukset
 • purkutyöt

Työnantajia

 • korjausrakentamista tarjoavat rakennusliikkeet
 • urakoitsijat
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • rakennuspiirustusten lukutaito
 • korjausrakentamisen menetelmien ja materiaalien hallintataito
 • työvälineiden ja -koneiden käyttötaito
 • eri korjausrakentamisen työvaiheisiin liittyvien työtehtävien hallinta,
  esimerkiksi rakennusten kosteus- ja homevaurioiden korjaustaito

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • riittävän hyvä fyysinen kunto
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaito
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät
Opiskelijan sopivuutta erilaisiin rakennusalan työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella, jos hakijalla on astma, diabetes, epilepsia tai muu tasapainoon vaikuttava sairaus, näön tai kuulon heikkous, sydän- ja verenkiertosairaus, tasapainoelimistön toiminnan häiriö tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
29.01.2019 09:47