Turvallisuusalan perustutkinto - Turvallisuusvalvoja


Alan työtehtävät

 • vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävät
 • aulapalvelutehtävät
 • turvatarkastustehtävät
 • myymäläturvallisuustehtävät
 • turvasuojaustehtävät, kuten turvajärjestelmien asennus

Työnantajia

 • yksityiset turvallisuusalan yritykset kuten vartioimisliikkeet
 • alan yksityiset yritykset
 • turvallisuusalan viranomaisorganisaatiot
 • turvajärjestelmien asennusliikkeet
 • lukkoliikkeet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • ongelmanratkaisutaidot ja hyvä tilannetaju
 • kyky työskennellä yksin ja tiimin jäsenenä
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • rehellisyys, luotettavuus ja hyvämaineisuus
 • vastuullisuus, tarkkuus ja huolellisuus
 • oma-aloitteisuus
 • hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto ja terveet elämäntavat

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • sisäliikuntavaatetus
 • muistiinpanovälineet
 • kansio

Alan vaatimukset
Voit tarkistaa tutkintoon liittyvät, opiskelijaan kohdistuvat vaatimukset Opintopolun sivuilta.

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät
Hakijalta edellytetään nuhteetonta taustaa. Opiskelijaksi hyväksytyiltä pyydetään turvallisuusselvitys poliisiviranomaiselta. Valinta on ehdollinen kunnes opiskelijaksi otettu esittää lääkärinlausunnon alalle soveltuvuudesta (T-lomake) ja poliisiviranomainen on todennut hakijan turvallisuusalalle sopivaksi.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
18.03.2020 14:16