Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto - Kiinteistönhoitaja


Kiinteistönhoitaja tekee kiinteistöjen hoitotöitä ja teknisten järjestelmien hoitotöitä, joita ovat rakennusten lämmitys-, vesi-,  viemäröinti- ja ilmanvaihtojärjestelmien käyttö, huolto ja seuranta. Lisäksi töihin kuuluu sähkö- ja automaatiojärjestelmien seuranta, erilaiset rakennnustekniset työt sekä pihojen ja viheralueiden hoitotyöt. Kiinteistönhoitaja toimii tehtävissään asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti.

Alan työtehtävät

 • kiinteistön huoltotyöt
 • teknisten järjestelmien hoitotyöt
 • sähkö-, automaatio- ja valvontajärjestelmien seuranta
 • pihojen ja viheralueiden hoitotyöt

Työnantajia

 • kiinteistöpalveluyritykset
 • isännöintiyritykset
 • siivousliikkeet
 • teollisuus- ja tuotantoyritykset
 • kunnat ja valtio

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • kyky työskennellä itsenäisesti
 • vastuullisuus
 • tarkkuus
 • ajokortti

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteisuus
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • työhön sitoutuneisuus

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • kiinteistönhoidon käsikirja
 • muistiinpanovälineet
 • riippulukko

Alan vaatimukset
Voit tarkistaa tutkintoon liittyvät, opiskelijaan kohdistuvat vaatimukset Opintopolun sivuilta.

Opiskelijaksi ottamista rajoittavat tekijät
Rikosrekisteri saattaa estää toimimisen kiinteistönhoitajan työtehtävissä.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea täältä.

 JAA
17.01.2018 12:20