Ammatillisen perustutkinnon rakenne

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle ammatillisen perustutkinnon edellyttämä osaaminen ja ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyyteen. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneena sinulla on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella.


Tutkinnon laajuus ja opiskeluaika. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja tutkinnon suorittaminen kestää yleensä enintään kolme vuotta. Lukiopohjainen koulutus kestää yleensä enintään kaksi vuotta. Stadin ammattiopisto tarjoaa 27 eri ammatillista perustutkintoa. Opiskelu sisältää opetusta oppilaitoksessa ja työpaikoilla sekä itsenäistä opiskelua. Kaikkien perustutkintojen rakenne on samanlainen.


Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava ammatillinen perustutkinto (180 osp) jakaantuu osiin seuraavalla tavalla:

  • ammatillisiin tutkinnon osiin (135 osaamispistettä)
  • yhteisiin tutkinnon osiin (35 osaamispistettä)
  • vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (10 osaamispistettä)
  • tutkintoa yksilöllisesti laajentaviin tutkinnon osiin


Perustutkinnossa voi olla useampia osaamisaloja. Eri osaamisalat valmistavat eri ammattinimikkeisiin tai suuntaavat erikoistumaan tiettyyn osa-alueeseen yhden ammattinimikkeen sisällä. Osaamisala valitaan ensimmäisen opintovuoden aikana tai jo koulutukseen hakemisen yhteydessä.


Yhteiset tutkinnon osat. Yhteiset tutkinnon osat tukevat sinua ammattitaidon saavuttamisessa. Pakollisia tutkinnon osia on 19 osp ja valinnaisia 16 osp, yhteensä 35 osp.


Yhteiset tutkinnot osat ovat:

  • viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta (11 osp)
  • matemaattis-luonnontieteellisestä osaamisesta (9 osp)
  • yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta (8 osp) sekä
  • sosiaalisesta ja kulttuurisesta osaamisesta (7 osp)

Klikkaa kuvaa aukaistaksesi sen pdf-tiedostona.

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt. Ammatillinen opiskelu on käytännönläheistä ja tarjoaa sinulle tilaisuuden päästä oppimaan työpaikoille. Työssäoppiminen suoritetaan ohjatusti alan työpaikoilla ja sitä sisältyy opintoihin vähintään 30 osaamispistettä.

Opintojen aikana suoritat lisäksi ammattiosaamisen näyttöjä, joissa arvioidaan osaamistasi. Näytöt ovat erilaisia työkokonaisuuksia ensisijaisesti aidoissa työelämän tehtävissä työssäoppimispaikoilla ja tarvittaessa oppilaitoksessa.JAA
12.07.2016 08:15