Parturiksi ja kampaajaksi aikuiskoulutuksessa


Hius ja kauneudenhoitoalan perustutkinto (hiusala)


Koulutuksen laajuus ja kesto
  
Opiskelu on päätoimista ja kestää noin 2-3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä. 

Haku koulutukseen
Tiedot koulutukseen hakemisesta päivitetään Haussa nyt -sivulle, kun haku on ajankohtainen.

Toteutustapa   
Tutkinto koostuu kuudesta tutkinnon osasta: viidestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Lähiopetus toteutetaan sekä ilta- että päiväopetuksena.

Koulutuspaikka
Stadin aikuisopisto, Merihaka
Haapaniemenkatu 7-9
00530 Helsinki

Koulutuksen hinta
Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Oppimateriaalit ja tarvikkeet sekä henkilökohtaiset työvälineet ja -vaatteet opiskelija kustantaa itse.

Koulutuksen rahoitus
Aikuisopiskelijana sinulla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista. Voit myös kääntyä oppilaitoksen kuraattorin tai opintosihteerin puoleen, jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa.  
Tutustu eri tukimuotoihin tästä.

Muita tietoja

Hiusalan perustutkinnon valmistavaan koulutukseen valinnat tehdään kirjallisen pääsykokeen ja haastattelun perusteella. Kirjallinen pääsykoe muodostuu seuraavista osista: matemaattista osaamista mittaavista tehtävistä, teksti- ja kirjoitustehtävästä sekä loogista päättelykykyä ja hahmottamiskykyä mittaavista tehtävistä. Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsutaan kirjallisen pääsykokeen perusteella noin 50 eniten pisteitä saanutta hakijaa.

Lisätietoja
Tutkintovastaava
Maarit Into, maarit.into(at)edu.hel.fi

Hakuvastaava 
Taina Honkamäki, taina.honkamaki(at)edu.hel.fi

Koulutuspäällikkö 
Minna Lähdelahti, minna.lahdelahti(at)edu.hel.fiJAA
06.02.2018 11:51