Parturi-kampaajaksi aikuiskoulutuksessa


Hiusalan perustutkinto


Koulutuksen laajuus ja kesto

Henkilökohtaistamisesta riippuen valmistava koulutus kestää noin 1,5–2 vuotta.

Haku koulutukseen
Tiedot koulutukseen hakemisesta päivitetään Haussa nyt -sivulle, kun haku on ajankohtainen.

Toteutustapa
Voit suorittaa tutkinnon näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkinto koostuu kuudesta tutkinnon osasta: viidestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Lähiopetus toteutetaan sekä ilta- että päiväopetuksena. Syksyllä 2017 alkava koulutus toteutuu iltaopetuksena.

Koulutuspaikka
Stadin aikuisopisto, Merihaka
Haapaniemenkatu 7-9
00530 Helsinki

Koulutuksen hinta
Tutkintomaksu 58€ veloitetaan tutkinnon suorittajalta ja tilitetään koulutuksen järjestäjän toimesta opetushallitukselle. Valmistavan koulutuksen aikana tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden ja -vaatteiden hankintaan.

Koulutuksen rahoitus
Aikuisopiskelijana sinulla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista. Voit myös kääntyä oppilaitoksen kuraattorin tai opintosihteerin puoleen, jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa.  
Tutustu eri tukimuotoihin tästä.

Muita tietoja

Hiusalan perustutkinnon valmistavaan koulutukseen valinnat tehdään kirjallisen pääsykokeen ja haastattelun perusteella. Kirjallinen pääsykoe muodostuu seuraavista osista: matemaattista osaamista mittaavista tehtävistä, teksti- ja kirjoitustehtävästä sekä loogista päättelykykyä ja hahmottamiskykyä mittaavista tehtävistä. Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsutaan kirjallisen pääsykokeen perusteella noin 50 eniten pisteitä saanutta hakijaa.

Lisätietoja
Tutkintovastaava
Maarit Into, maarit.into(at)edu.hel.fi

Hakuvastaava 
Taina Honkamäki, taina.honkamaki(at)edu.hel.fi

Koulutuspäällikkö 
Minna Lähdelahti, minna.lahdelahti(at)edu.hel.fi



JAA
07.09.2017 15:37