Mediapalvelujen toteuttajaksi

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Koulutuksen laajuus ja kesto
Koulutus on laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja kestää enintään kolme vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä.

Toteutustapa
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon voi suorittaa oppilaitosmuotoisena opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena tai niiden yhdistelmänä.

Koulutuspaikka
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opetus toteutetaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kullervonkadun ja Muotoilijankadun toimipaikoissa.

Kullervonkadun toimipaikka
Kullervonkatu 11
00610 Helsinki

Muotoilijankadun toimipaikka
Muotoilijankatu 3
00560 Helsinki

Koulutuksen hinta
Koulutus on perustutkinto-opiskelijalle maksuton. Oppimateriaalit ja tarvikkeet sekä muut henkilökohtaiset työvälineet, laitteet ja lisenssit opiskelija kustantaa itse.


Lisätietoja

Audiovisuaalinen viestintä

Koulutuspäällikkö Jaana Kivipelto-Karjalainen, jaana.kivipelto-karjalainen(at)edu.hel.fi
puh. 09 310 82317 | 040 662 1794
Opinto-ohjaaja Juho Pakarinen, juho.pakarinen(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 72161 | 050 401 3176

Julkaisutuotanto ja painoviestintä

Koulutuspäällikkö Katri Tuomainen, katri.tuomainen(at)edu.hel.fi puh. 09 310 21760  | 040 836 4114
Opinto-ohjaaja Riitta-Liisa Tolvanen, riitta-liisa.tolvanen(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 84 834 | 050 4013662JAA
25.01.2019 07:58