Maanmittausalan perustutkinto - Kartoittaja

Kartoittajat ovat maastomittauksen ja karttojen valmistuksen monipuolisia ammattilaisia. He kartoittavat maastoa ja pitävät mittaustulosten avulla karttoja ajan tasalla. Kartoittajat merkitsevät maastoon uusien rakennusten, katujen ja teiden sijainnin rakennustyön aikana.
Alan työtehtävät

 • maaston kartoitus ja karttojen laatiminen
 • rakennusten, katujen ja teiden sijainnin merkitseminen maastoon
 • suunnitelma-asiakirjojen laatiminen ja ylläpitäminen
 • ilmakuvaukset ja maaperätutkimukset
 • laserkeilaus ja keilausaineiston käsittely tietokoneella

Työnantajia

 • kuntien kaavoitus-, rakennus- ja mittausosastot
 • Maanmittauslaitos
 • alan yksityiset yritykset

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • vastuullisuus
 • tarkkuus ja laatuvaatimusten noudattaminen
 • kykyä työskennellä yksin ja tiimissä
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • karttojen lukutaito

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteisuus
 • matemaattiset taidot, erityisesti geometriset taidot
 • kokonaisuuksien ymmärtäminen
 • pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys
 • halu liikkua ulkona luonnossa

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • muistitikku
 • laskin, josta löytyy trigonometriset funktiot ja GON/GRAD -kulmayksikkö
 • kansio, muistiinpanovälineet

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
18.03.2020 11:51