Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa voi hakea opiskelemaan luontoalan osaamisalaa. Tutkintonimike voi olla vaihtoehtoisesti joko luonto-ohjaaja tai luonto- ja ympäristöneuvoja. 


Koulutuksen laajuus ja kesto

Koulutus on laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja kestää enintään kolme vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä.

Toteutustapa

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon voi suorittaa oppilaitosmuotoisena opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena tai niiden yhdistelmänä.


Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yhteistyö- ja neuvottelutaidot
 • kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa
 • omatoimisuus ja joustavuus
 • huolellisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • organisointikyky
 • sosiaalisuus
 • kyky ratkaista ongelmia
 • hyvä fyysinen kunto

Tutkintonimikkeet

 • Luonto-ohjaaja
 • Luonto- ja ympäristöneuvoja

Uramahdollisuudet

Luonto- ja ympäristöalan ammattilaisilla on vahva osaaminen ympäristön ja luonnon monipuoliseen sekä kestävään hyötykäyttöön. Luonto- ja ympäristöalan ympäristömyönteinen toiminta kohdistuu ympäristön hoitoon ja kunnossapitoon sekä luonnon monipuoliseen hyödyntämiseen.

Luonto- ja ympäristöyrittäjyydellä on huomattavaa kasvupotentiaalia kaupungeissa. Kasvupotentiaalia on erityisesti luontomatkailun ja luonnontuotteiden tuotteistamisen parissa.

Alan työtehtävät

 • luontoretkiohjaajan tehtävät matkailualalla
 • ympäristönkunnostukseen liittyvät tehtävät ulkoilualueilla
 • luonto- ja ympäristöalaan kuuluvat ohjaus- ja neuvontatehtävät 
 • luonnontuotteiden valmistaminen ja valmistukseen ohjaaminen

Työnantajia

 • Puutarhaliikkeet
 • Kaupungin ympäristönhoito
 • Järjestöt
 • Luontokoulut
 • Hyvinvointiyritykset
 • Luontomatkailuyritykset
 • Oma yritys

Koulutuspaikka
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Prinsessantien toimipaikka
Prinsessantie 2
00820 Helsinki

Koulutuksen hinta
Koulutus on perustutkinto-opiskelijalle maksuton. Oppimateriaalit ja tarvikkeet sekä muut henkilökohtaiset työvälineet opiskelija kustantaa itse.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
18.03.2020 11:48