Laboratorioalan perustutkinto - Laborantti


Laborantit tekevät laboratorioissa käytännön töitä, joita ovat esimerkiksi liuosten valmistaminen, näytteiden käsittely ja mittaukset. Työhön kuluu myös tulosten käsittelyä ja laskemista. Laborantit työskentelevät teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioissa.

Alan työtehtävät

 • laadunvalvonta
 • tuotteiden kehittämiseen liittyvät tehtävät
 • tutkimukseen liittyvät tehtävät
 • teollisuuden prosesseihin liittyvät tehtävät

Työnantajia

 • teollisuuden laboratoriot (esim. kemian-, lääke- ja elintarviketeollisuus)
 • tutkimuksen laboratoriot
 • tuotekehityksen laboratoriot
 • julkisen sektorin laboratoriot

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • ongelmanratkaisutaito
 • kyky oppia jatkuvasti uutta
 • matemaattiset ja tietotekniset taidot
 • kyky noudattaa suullisia ja kirjallisia ohjeita
 • kiinnostus luonnontieteisiin

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • tarkkuus ja huolellisuus
 • vastuuntuntoisuus
 • pitkäjänteisyys
 • kyky työskennellä sekä ryhmässä että itsenäisesti

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • funktiolaskin
 • MAOL-taulukkokirja

Opiskelijaksi ottamista rajoittavat tekijät

Laboratorioalalla ja alan koulutuksessa toimivalla henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia tms. rajoittavia tekijöitä, jotka laboratoriotyöskentelyssä vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Alalla voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa, mikä alalle aikovan on otettava huomioon.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
25.02.2020 10:15