Lääkealan perustutkinto - Lääketeknikko


Lääkealan perustutkinnon suorittaneella lääketeknikolla on laaja-alaiset tietotekniikan ja logistiikan ammatilliset perusvalmiudet lääkealan eri tehtäviin.

Alan työtehtävät

 • lääkkeiden oikeaan käsittelyyn ja varastointiin liittyvät työtehtävät
 • tavaratilaukset ja tavaroiden vastaanotto
 • lääkkeiden pakkaamiseen ja jakeluun liittyvät työtehtävät
 • toimisto- ja kassatyöskentely, asiakaspalvelu
 • markkinointi ja tuoteneuvonta

Työnantajia

 • apteekit, sairaala-apteekit
 • lääkekeskukset
 • lääkeyritykset
 • lääketukkukaupat

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • tuki- ja liikuntaelimistön riittävä toiminnallisuus
 • asiakaspalvelutaidot
 • keskittymiskyky
 • eettisyys

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • yhteistyökyky ja oma-aloitteisuus
 • organisointikyky ja järjestelmällisyys
 • tarkkuus ja huolellisuus
 • joustava asenne

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • työjalkineet

Alan vaatimukset
Voit tarkistaa tutkintoon liittyvät, opiskelijaan kohdistuvat vaatimukset Opintopolun sivuilta.

Lääkealan perustutkintoon hakeutuvan on hyvä huomioida, että ala kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen.

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.
 JAA
18.03.2020 11:50