Kylmäasentaja


Talotekniikan perustutkinto

Kylmäasentaja osaa tehdä kylmälaitoksen laite- ja putkistoasennukset piirustusten ja työselitysten mukaisesti. Hän asentaa, säätää, korjaa ja huoltaa kylmälaitteet sekä käyttää yleisimpiä mitta- ja testilaitteita.

Alan työtehtävät

 • uudisrakentamiseen liittyvät kylmäasennukset
 • korjausrakentamiseen liittyvät kylmäasennukset
 • kylmäjärjestelmien huoltotyöt

Työnantajia

 • kylmäalan yritykset
 • kylmäalan tukkuyritykset
 • suuret yritykset, joilla oma huolto-organisaatio
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • kyky hahmottaa kokonaisuuksia
 • hyvät kädentaidot
 • kyky soveltaa tietoa
 • kyky työskennellä itsenäisesti
 • hyvät asiakaspalvelut

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteisuus
 • työhön sitoutuneisuus
 • hyvä yleiskunto

Henkilökohtaiset työvälineet, jotka tulee hankkia ennen opiskelun aloittamista

 • laskin
 • muistiinpanovälineetJAA
07.10.2019 12:09