Kuvallisen ilmaisun osaamisala

Kuvallisen ilmaisun osaamisalalla voit suuntautua valokuvaukseen tai digitaaliseen viestintään.
 
Digitaalisessa viestinnässä voit suuntautua graafiseen suunnitteluun tai ohjelmointiin. Toteutat mediatuotteita erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin.
 
Valokuvauksessa perehdytään valokuvan eri osa-alueisiin, kuten henkilökuvaukseen, dokumentaariseen kuvaan,
studiokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn. Valokuvaosaamista täydennetään nykypäivänä yhä tärkeämmän liikkuvan kuvan osaamisen kautta.

Ohjelmistot ja materiaalit ovat pääosin englanninkielisiä, joten riittävä kielitaito on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle.

Alan työtehtävät

 • digitaalisten julkaisujen toteuttaminen
 • markkinointi- ja viestintätehtävät

Työnantajia

 • mainos- ja viestintätoimistot
 • mediatalot
 • valokuvaamot
 • ohjelmistotalot
 • oma yritys, free lancer tai ammatinharjoittaja

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • visuaalisuus ja luovuus
 • sommitelukyky, hyvä värisilmä ja värinäkökyky
 • tietotekniset taidot
 • paineensietokyky
 • asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • tarkkuus ja huolellisuus
 • oma-aloitteisuus ja joustavuus
 • yhteistyökyky
 • visuaalisuus

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.
JAA
22.01.2020 11:56