Koneistaja


Koneistajat valmistavat metallista ja muista materaaleista erilaisia koneiden ja laitteiden osia sekä muita kappaleita sorvaamalla, jyrsimällä, poraamalla ja hiomalla. 

Alan työtehtävät

 • koneiden ja laitteiden osien teknisten piirustusten mukainen valmistus käsikäyttöisillä ja tietokoneohjatuilla työstökoneilla

Työnantajia

 • teknologiateollisuuden metallialan yritykset, joissa valmistetaan tuotteita eri teollisuuden aloille
 • konepajat ja metalliverstaat

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tuntemus sekä käyttötaito
 • eri materiaalien ja valmistustekniikoiden käyttötaito
 • koneenpiirustusten lukutaito
 • tietokoneohjattujen koneiden käyttötaito (NC-tekniikka ja robotiikka)
 • osien ja osakokonaisuuksien valmistus manuaalisilla tai numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla

Huom! Koneistajan opinnot edellyttävät tarkkaa kirjainten ja numeroiden lukutaitoa.

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • tarkkuus ja huolellisuus
 • oma-aloitteisuus
 • yhteistyökyky erilaisissa työyhteisöissä
 • työtehtävät soveltuvat sekä naisille että miehille

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
07.10.2019 11:26