Kone- ja tuotantotekniikan ammatteihin nuorten koulutuksessa


Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Asentaja | Koneautomaatioasentaja | Koneistaja | Levyseppähitsaaja

Koulutuksen laajuus ja kesto
Koulutus on laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja kestää enintään kolme vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä.

Toteutustapa
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa voit valita joko asentajan, koneistajan tai levyseppähitsaajan suuntautumisvaihtoehdon. Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja siihen sisältyy lähi- ja etäopiskelua ja työelämässä oppimista. Koulutuksen pääpaino on käytännön harjoittelussa, joka tapahtuu työsaleissa ja alan työpaikoilla. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opintoja on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksella.

Koulutuspaikka
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Abraham Wetterin tien toimipaikka
Abraham Wetterin tie 4
00880 Helsinki

Koulutuksen hinta
Koulutus on perustutkinto-opiskelijalle maksuton. Oppimateriaalit ja tarvikkeet sekä muut henkilökohtaiset työvälineet opiskelija kustantaa itse.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö
Johanna Aholainen, johanna.aholainen(at)edu.hel.fi
puh. 040 334 9315JAA
28.01.2019 12:27