Julkaisutuotannon osaamisala


Julkaisutuotannon osaamisalalla suunnitellaan ja toteutetaan sähköisen ja painetun viestinnän mediatuotteita verkossa ja mobiilissa julkaistavaksi tai painotuotteeksi. Opit valokuvausta ja kuvankäsittelyä sekä tekemään verkkosivuja ja erilaisia painotuotteita ammattiohjelmistoilla, -koneilla ja -laitteilla. Lisäksi opit käyttämään ajanmukaisia av-laitteita ja ohjelmistoja sekä tekemään erilaisia mediajulkaisuja.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustaidot viestintäalan moniin erilaisiin tehtäviin.  Koulutuksessa perehdytään alalla käytettäviin julkaisuohjelmiin, graafiseen suunnitteluun, kuvankäsittelyyn, valokuvaukseen, verkkosivuihin, videokuvaukseen ja animointiin. Koulutamme media-alalle tekijöitä, joilla on laaja-alainen perusosaaminen.

Ohjelmistot ja materiaalit ovat pääosin englanninkielisiä. Niitä käyttämällä kehität samalla kielitaitoasi.

Alan työtehtävät

 • digitaalisten ja painettujen julkaisujen toteuttaminen
 • markkinointi- ja viestintätehtävät

Työnantajia

 • mainos- ja viestintätoimistot
 • digipainot, lehti- ja kirjakustantamot
 • mediatalot
 • paino- ja ohjelmistotalot
 • oma yritys, free lancer tai ammatinharjoittaja

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • visuaalisuus ja luovuus
 • sommitelukyky, hyvä värisilmä ja värinäkökyky
 • tietotekniset taidot
 • paineensietokyky
 • asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • tarkkuus ja huolellisuus
 • oma-aloitteisuus ja joustavuus
 • yhteistyökyky
 • visuaalisuus

Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman voit lukea ePerusteista.JAA
24.01.2019 09:36