Hammaslaborantiksi aikuiskoulutuksessa


Hammastekniikan perustutkinto

Koulutuksen laajuus ja kesto

Opiskelu on päätoimista ja kestää noin 2-3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisyrmpäristöissä.

Toteutustapa
Voit suorittaa hammastekniikan perustutkinnon iltakoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena.Tutkinto koostuu kuudesta tutkinnon osasta: neljästä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Iltakoulutuksen lähiopetus toteutetaan maanantaista torstaihin klo 16.30-20.30 ja sen lisäksi on ohjattua etäopiskelua. Lisäksi iltakoulutukseen sisältyy työssäoppimista, joka voi tapahtua päiväsaikaan. Oppisopimuskoulutuksen lähiopetus toteutetaan päiväopintoina kahden viikon opetusjaksoissa, opetusjaksoja on opintojen aikana yhteensä kahdeksan.


Koulutuspaikka
Vilppulantien toimipaikka
Vilppulantie 14,
00700 Helsinki

Koulutuksen hinta
Ammatillinen perustutkintokoulutus on maksutonta. Oppimateriaalit ja tarvikkeet sekä henkilökohtaiset työvälineet opiskelija kustantaa itse.

Koulutuksen rahoitus
Iltakoulutuksen aikuisopiskelijana sinulla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista. Voit myös kääntyä oppilaitoksen kuraattorin tai opintosihteerin puoleen, jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa. 

Oppisopimuskoulutuksen opintojen rahoituksesta saat tietoa oman asuinpaikkakuntasi oppisopimustoimistosta.

Muita tietoja

Hammastekniikan perustutkinnon oppisopimuskoulutukseen hakeutuvalla tulee olla hammasteknisen alan soveltuva työnantaja, jonka kanssa oppisopimus solmitaan. Oppisopimuskoulutuksen lähiopetusjaksoille tullaan oman asuinpaikkakunnan oppisopimustoimiston lähettämänä. Oppisopimusta laadittaessa määritellään yhdessä työnantajan kanssa opiskelijan valmistavan koulutuksen tarve henkilökohtaistamisprosesssin avulla.

Oppisopimuskoulutuksen aikataulut sekä koulutukseen ilmoittautuminen: Jarno Niskanen, yhteystiedot alla. 

Lisätietoja
Iltakoulutus
Tutkintovastaava  
Juha-Pekka Marjoranta, juha-pekka.marjoranta(at)edu.hel.fi, 
puh. 040 334 6103

Oppisopimuskoulutus
Opettaja
Jarno Niskanen, jarno.niskanen(at)edu.hel.fi, 
puh. 040 662 5839

Koulutuspäällikkö 
Petri Kallionpää, petri.kallionpaa(at)edu.hel.fiJAA
06.06.2019 14:27