Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Tutkinnon perusteet (vaatetusalan erikoisammattitutkinto) uudistuivat. Uusi tutkinto on 1.1.2019 alkaen tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto.

Alan työtehtävät

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alan yrittäjänä, johto- tai esimiestehtävissä tai asiantuntijana tuote- tai palvelukehityksen tai valmistuksen tehtävissä. Hänellä on valintojensa mukaisesti syvällistä ammattitaitoa materiaalien käytössä ja valmistuksessa, tekniikoiden hyödyntämisessä, tuotteiden valmistuksessa, tekstiilihuollossa tai palveluiden tuottamisessa sekä brändäys-, hankinta- tai liiketoimintatehtävissä.

   
Tutkinnon rakenne     

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto (laajuus 180 osaamispistettä) muodostuu

  • kahdesta kaikille opiskelijoille pakollisesta tutkinnon osasta, Tekstiili- ja muotialan tuotteiden ja palveluiden vastuullinen kehittäminen (60 osp) sekä Tuotteistamisen, brändäyksen ja markkinointiviestinnän kehittäminen tekstiili- ja muotialalla (30 osp) ja
  • 2-3 valinnaisista tutkinnon osista (yhteensä 90 osp)

Lue tarkemmin tutkinnon sisällöstä Opintopolusta ePerusteista.  

Haku koulutukseen
Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon tutkinnon suorittajaksi valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutukseen on jatkuva haku Opintopolussa.

Koulutuksen kesto 
Henkilökohtaistamisesta riippuen valmistava koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta.

Toteutustapa
Koulutus tapahtuu monimuoto-opiskeluna; lähiopetuksena, itsenäisinä tehtävinä ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena.  Opiskelija hakee itse työssä oppimisen paikan, jossa voi suorittaa myös näytöt. Koulutus sisältää myös oppilaitoksessa annettavaa teoriaopetusta mm. kaavoituksen osalta. 

Koulutuspaikka
Stadin ammatti-ja aikuisopisto, Meritalon toimipaikka
Haapaniemenkatu 7-9
00530 Helsinki

Koulutuksen hinta
Opiskelijamaksu 300€.  Koulutuksen aikana tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden hankintaan.

Koulutuksen rahoitus
Aikuisopiskelijana sinulla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista. Voit myös kääntyä oppilaitoksen kuraattorin tai opintosihteerin puoleen, jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa.

Lisätietoja
Opettaja Katja Anttila, katja.anttila(at)edu.hel.fi
Koulutuspäällikkö Jaana Viitamäki, jaana.viitamaki(at)edu.hel.fiJAA
10.02.2020 12:46