Vaatetusalan erikoisammattitutkinto

  
Mallimestari | Mittatilausompelija (EAT) | Vaatturi (EAT)

Alan työtehtävät

Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, Mallimestari nimikkeen saavuttaneella henkilöllä on vahva kaavoitustaito, oikeat tekniset ratkaisut tuotantotoiminnassa ja muototaju. Mallin toteutus suunnittelijan kanssa on mallimestarin osaamista. Mallimestari pystyy toimimaa työpaikalla opastajana ja tuntee työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Hänellä on taito valmistaa erilaisille asiakasryhmille vaatteiden kaavoja ja vaatteita. Hän hallitsee vaatteen tuotantoprosessin.  

Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, Mittatilausompelija (EAT) nimikkeen saavuttaneella henkilöllä on vahva kaavoitus - ja ompelutaito ja kokemusta juhlapukujen valmistamisesta erilaisille henkilölle erilaisiin tilaisuuksiin. Hän osaa käsitellä erilaisia materiaaleja, joista juhlapukuja valmistetaan.

Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, vaatturi (EAT) nimikkeen saavuttaneella henkilöllä on paljon osaamista miesten vaatteen valmistuksesta, muodonhallinasta, käsityötavoista miehen puvun valmistuksessa. Hän osaa kaavoittaa ja valmistaa erikoisvartaloille vaatteita erilaisista materiaaleista nykypäivän tyylistä aina vanhojen aikojen malliin.

   
Tutkinnon rakenne   
Vaatetusalan ammattitutkinto muodostuu kahdesta (2) kaikille tutkinnon suorittajille pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä (1) tutkintonimikkeen määräävästä pakollisesta tutkinnon osasta sekä 1-2 valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkintonimike määräytyy tutkinnon suorittajan kolmanneksi pakolliseksi tutkinnon osaksi tekemän valinnan mukaisesti seuraavista Stadin aikuisopiston tarjoamista vaihtoehdoista:

Mallimestari - Mittatilausompelija (EAT) -  Vaatturi (EAT)

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista täältä (OPH:n verkkosivuilta).


Haku koulutukseen
Vaatetusalan erikoisammattitutkinnon tutkinnon suorittajaksi valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Koulutukseen on jatkuva haku. Täytä tästä sähköinen hakulomake.

Koulutuksen kesto
Henkilökohtaistamisesta riippuen valmistava koulutus kestää noin 1 vuoden.

Toteutustapa
Koulutus tapahtuu monimuoto-opiskeluna; lähiopetuksena, itsenäisinä tehtävinä ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena.  Opiskelija hakee itse työssä oppimispaikan, jossa tutkintotilaisuuksia voi suorittaa. Vaatturityön erityisyyden vuoksi vaatturitaitojen opiskelu tapahtuu valtaosin työssä oppien. Koulutus sisältää myös oppilaitoksessa annettavaa teoriaopetusta mm. kaavoituksen osalta. 


Koulutuspaikka
Stadin aikuisopisto, Meritalon toimipaikka
Haapaniemenkatu 7-9
00530 Helsinki

Koulutuksen hinta
Opiskelijamaksu 300€.  Valmistavan koulutuksen aikana tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden hankintaan.

Koulutuksen rahoitus
Aikuisopiskelijana sinulla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista. Voit myös kääntyä oppilaitoksen kuraattorin tai opintosihteerin puoleen, jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa. Tutustu eri tukimuotoihin tästä.

Lisätietoja
Katja Anttila, katja.anttila(at)edu.hel.fi

Koulutuspäällikkö
Jaana Viitamäki, jaana.viitamaki(at)edu.hel.fiJAA
24.08.2018 11:16