Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Toimitko jo esimiestehtävissä tai esimiehesi sijaisena?
Voit olla nimikkeeltäsi vuoroesimies, keittiömestari, hovimestari, asiakaspalveluvastaava, ruokapalveluesimies tai jotakin muuta, majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto sopii juuri sinulle.

Tavoite
Tutkinnon suoritettuasi sinulla on tiedolliset ja taidolliset edellytykset toimia operatiivisena esimiehenä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestehtävissä päivittäisten toimintojen ohjaamisessa, esimiestyössä ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa.

Kohderyhmä
Tutkinto on tarkoitettu jo esimiestehtävissä toimiville tai omalla työpaikallaan esimiestehtävään siirtymässä oleville työntekijöille, joilla on omassa tiimissään vähintään 2 alaista.

Tutkinnon suorittaminen
Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan omalla työpaikalla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti näytöillä. Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta

Pakolliset tutkinnon osat:
• Päivittäisten toimintojen ohjaaminen
• Esimiehenä toimiminen
• Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
• Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen
• Kehittämisprojektin toteuttaminen
• Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
• Yrittäjänä toimiminen
• Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa jolla osaamista voi monipuolistaa työtehtävien vaatimusten mukaan. Tällainen voi olla esim: 
     - Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa
     - Turvallisuusalan ammattitutkinnon osa / Vartijan koulutus 
     - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osa / Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Lue tarkemmin tutkinnon sisällöstä Opintopolusta ePerusteista.

Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä omaan työhön kytkeytyvästä ohjatusta etäopiskelusta. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.

Koulutuksen kustannukset
Koulutus maksaa 150 € / tutkinnon osa. Koko tutkinnon suorittaminen maksaa 600 €.

Oppisopimuskoulutus
Koulutus on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena omalla työpaikalla, jolloin koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton.

Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnossa vaadittava osaaminen voidaan osoittaa myös osallistumalla suoraan näyttöön. Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta edellyttää, että tarvittava ammattitaito on hankittu aiemmin opintojen ja/tai työkokemuksen kautta. Näytöt suoritetaan työpaikalla esimiestyötehtävissä henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku Opintopolussa. Koulutus alkaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Lisätietoja   
Opettaja Marko Pääskysaari     
puh. 040 664 56 38    
marko.paaskysaari(at)edu.hel.fi                             JAA
10.02.2020 12:39