Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Huom! Tutkinnon perusteet uudistuvat, tutkinnon nimi on 1.1.2019 alkaen majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto. 

Toimitko jo esimiestehtävissä tai esimiehesi sijaisena?
Voit olla nimikkeeltäsi vuoroesimies, keittiömestari, hovimestari, asiakaspalveluvastaava, ruokapalveluesimies tai jotakin muuta, majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto sopii juuri sinulle.

Tavoite
Tutkinnon suoritettuasi sinulla on tiedolliset ja taidolliset edellytykset toimia operatiivisena esimiehenä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestehtävissä päivittäisten toimintojen ohjaamisessa, esimiestyössä ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa.

Kohderyhmä
Tutkinto on tarkoitettu jo esimiestehtävissä toimiville tai omalla työpaikallaan esimiestehtävään siirtymässä oleville työntekijöille, joilla on omassa tiimissään vähintään 2 alaista.

Tutkinnon suorittaminen
Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan omalla työpaikalla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti näytöillä. Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta

Pakolliset tutkinnon osat:
• Päivittäisten toimintojen ohjaaminen
• Esimiehenä toimiminen
• Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
• Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen
• Kehittämisprojektin toteuttaminen
• Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
• Yrittäjänä toimiminen
• Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa jolla osaamista voi monipuolistaa työtehtävien vaatimusten mukaan. Tällainen voi olla esim: 
     - Dieettikokin erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa
     - Turvallisuusalan ammattitutkinnon osa / Vartijan koulutus 
     - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osa / Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Valmistavan koulutuksen teemat
• Esimiehen karttakirja
• Riittääkö raha – syntyykö tulosta?
• Esimies arjen mahdollistajana – suunnitelmasta tavoitteeksi.
• Laatutyötä ja lakisääteisiä velvollisuuksia
• Minä muutoksen johtajana
• Työehtosopimus ohjaa esimiestä
• Henkilöstö – tärkein resurssi vai suurin kuluerä?
• Yhdessä tekemisen taito
• Monikulttuurinen ja monimuotoinen työyhteisö haastaa esimiehen
• Kehittämisprojektin suunnittelu
• Kehittämisprojektin johtaminen

Valmistavan koulutuksen aikataulu
Koulutuksen lähiopetus toteutetaan iltaisin klo 16:00 – 20:00 keskimäärin 4 iltaa / kk. Tutkintoon suorittaminen kestää n. 1½ vuotta. Tutkinnon suorittamiseen tarvittava aika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä omaan työhön kytkeytyvästä ohjatusta etäopiskelusta. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.

Syksyn ensimmäinen aloitus on 4.-5.9.2018 klo 16.00.
Koulutuspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Prinsessantie 2, Roihuvuori

Koulutuksen kustannukset

Oppisopimuskoulutus
Koulutus on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena omalla työpaikalla, jolloin koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton.

Omaehtoinen koulutus
Tutkintoon valmistavaan koulutukseen voi osallistua oman työn ohessa omaehtoisena opiskeluna, jolloin opiskelijamaksu on 400 €. Tutkinnon suorittaminen edellyttää esimiestyöhön liittyvien tehtävien suorittamista työpaikalla.

Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnossa vaadittava osaaminen voidaan osoittaa myös osallistumalla suoraan näyttöön. Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta edellyttää, että tarvittava ammattitaito on hankittu aiemmin opintojen ja/tai työkokemuksen kautta. Näytöt suoritetaan työpaikalla esimiestyötehtävissä henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
Tutkinnon suorittamisen hinta tutkinnonsuorittajalle on 150 € / tutkinnon osa.

Hakeutuminen
Koulutukseen voi hakea jatkuvasti opintopolussa. Koulutus alkaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Lisätietoja
Helena Lehtinen  
Tutkintovastaava 
puh. 040 648 5756  
helena.lehtinen(at)edu.hel.fi                             

Hannele Häyhä
Koulutustarkastaja 
puh. 09 310 86306
hannele.hayha(at)hel.fi    

JAA
12.11.2018 14:21