Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Tavoite
Tutkinnon suorittaneella on tiedolliset ja taidolliset edellytykset toimia operatiivisena esimiehenä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestehtävissä päivittäisten toimintojen ohjaamisessa, esimiestyössä ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa.
Kohderyhmä
Tutkinto on tarkoitettu jo esimiestehtävissä toimiville, joilla on omassa tiimissään vähintään 2 alaista.

Tutkinnon suorittaminen
Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan omalla työpaikalla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti tutkintotilaisuuksissa. Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Päivittäisten toimintojen ohjaaminen
  • Esimiehenä toimiminen
  • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen
  • Kehittämisprojektin toteuttaminen
  • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
  • Yrittäjänä toimiminen
  • Muun erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa esim. Dieettikokin erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa

Valmistavan koulutuksen aikataulu
Koulutuksen lähiopetus toteutetaan iltaisin klo 16:00 – 20:00 keskimäärin 4 iltaa / kk. Tutkintoon suorittaminen kestää n. 1½ vuotta. Tutkinnon suorittamiseen tarvittava aika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Valmistavan koulutuksen toteutus
Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä omaan työhön kytkeytyvästä ohjatusta etäopiskelusta. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.
Koulutuspaikka on Stadin aikuisopisto Hitsaajankatu 4, Herttoniemi / Prinsessantie 2, Roihuvuori

Koulutuksen kustannukset

Oppisopimuskoulutus
Koulutus on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena omalla työpaikalla, milloin koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton.
Tutkinnon suorittaja maksaa tutkintomaksun 58 €.

Omaehtoinen koulutus
Tutkintoon valmistavaan koulutukseen voi osallistua omaehtoisena opiskeluna, jonka opiskelijamaksu on 558 €. Tutkinnon suorittaminen edellyttää esimiestyöhön liittyvien tehtävien suorittamista työpaikalla.

Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta
Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa vaadittava osaaminen voidaan osoittaa myös osallistumalla suoraan tutkintotilaisuuteen. Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta edellyttää, että tarvittava ammattitaito on hankittu aiemmin opintojen ja/tai työkokemuksen kautta. Tutkinto suoritetaan työpaikalla esimiestyötehtävissä.
Tutkinnon suorittamisen hinta tutkinnonsuorittajalle on 150 € / tutkinnon osa.

Valmistavan koulutuksen teemat
2.10.2017 Orientaatio
16.10.2017 Esimiehen karttakirja
23.-24.10.10.2017 Laatutyötä ja lakisääteisiä velvollisuuksia
30.-31.10.2017 Esimies arjen mahdollistajana – suunnitelmasta tavoitteeksi.

7.-8.11.2017 Riittääkö raha – syntyykö tulosta?
13.-14.11.2017 Riittääkö raha – syntyykö tulosta?

8.1.2018 Minä muutoksen johtajana
9.1.2018 Muuttuvassa työympäristössä toimiminen
23.-24.1.2018 Työehtosopimus ohjaa esimiestä osa 1.

5.-6.2.2018 Työehtosopimus esimiehen työvälineenä
26.-27.2.2018 Henkilöstö tärkein resurssi vai kuluerä?- työsuhteen elinkaari

5.-6.3.2018 Yhdessä tekemisen taito – monimuotoinen työyhteisö
12.-13.3.2018 Yhdessä tekemisen taito - Ryhmädynamiikka

9.-10.4.2018 Yhdessä tekemisen taito – onnistuuko viestintä

14.-15.5.2018 Henkilöstö – tärkein resurssi vai kuluerä? – osaamisen johtaminen

9/2018 Kuuntelemmeko asiakasta
9/2018 Meillä on halu myydä

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen – koulutuspäivät oppisopimustoimiston koulutustarjonnasta.

Lisätietoja
Helena Lehtinen  
Tutkintovastaava 
puh. 040 648 5756  
helena.lehtinen(at)edu.hel.fi                             

Hannele Häyhä
Koulutustarkastaja 
puh. 09 310 86306
hannele.hayha(at)hel.fi    

JAA
18.09.2017 15:32