Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto kasvattaa yrittäjävalmiuksia ja edellytyksiä toteuttaa menestyksekästä ja tuloksellista yritystoimintaa, kehittää taitoja johtaa liiketoimintaa sekä verkostoja muuttuvassa toimintaympäristössä. Tutkinnon suorittaminen avaa uusia näkökulmia ja antaa tukea yrittäjäosaamisen ja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Opit hyödyntämään liiketoiminnan kehittämisen työkaluja suunnitelmallisesti, tunnistamaan omia/yrityksen vahvuuksia ja soveltamaan opittua liiketoiminnan kehittämiseen.    

Suunnittelemme kanssasi sinulle sopivan koulutuksen kokonaisuuden. Otamme huomioon osaamisesi ja työtehtäväsi sekä omat toiveesi kehittymisen kohteista. Rakennamme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi koulutustarjottimeltamme esimerkiksi seuraavista osaamisalueista:

 • Liiketoimintamallit ja strateginen suunnittelu
 • Kannattavuuden peruspilarit
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Vuorovaikutus ja viestintä
 • Liikeidean muotoileminen
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • Palvelumuotoilu ja tuotekehitys
 • Palvelun ja tuotteen hinnoittelu
 • Digitaalinen asiakassuhde
 • Yritystoiminnan käynnistäminen
 • Tehokas myyjä

Haku koulutukseen
Koulutukseen on jatkuva haku Opintopolun kautta. Koulutuksen voit aloittaa joustavasti oman aikataulusi mukaan. Seuraava opiskeluun orientoiva lähiopetuspäivä järjestetään 26.3.2018.

Tutkinnon rakenne
Osoitat osaamisesi rakentamalla oman yrityksesi menestymistä  käytännön työssä yrityksessäsi tai perusteilla olevan yrityksesi liiketoimintaa suunnittelemalla.

Aloittava yrittäjä
Pakolliset osat:
Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yritystoiminnan käynnistäminen tai
 • Franchising yrittäminen

Toimiva yrittäjä
Pakollinen osa:
Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Tutkinnon valinnaiset osat
Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisalalla valitaan yksi ja yritystoiminnan kehittämisen osaamisalalla kaksi valinnaista osaa seuraavista:

 • Tuotteistaminen
 • Taloushallinto
 • Myynti ja markkinointi
 • Henkilöstöhallinto
 • Sähköinen liiketoimintasuunnitelma
 • Ulkomaan kauppa
 • Tuotannon hallinta
 • Franchising yrittäminen
 • Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti-, tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, tyypillinen tutkinnon suorittamisaika on 1-1½ vuotta.

Toteutustapa
Koulutus on suunniteltu opiskeltavaksi työn ohessa. Teemapäivät toteutetaan klo 16.00–20.00, enintään neljä iltaa/kk. Osa opiskelusta tapahtuu ohjatusti verkkoympäristössä ja pienryhmätyöskentelynä. Lisäksi tuemme sinua tutkinnon suorittamisessa pienryhmä- ja henkilökohtaisten ohjausten muodossa.

Koulutuspaikka   
Stadin aikuisopisto
Teollisuuskatu 23
00510 Helsinki

Koulutuksen hinta
Hinta 400 € (omaehtoinen koulutus).

Yrittäjän oppisopimuskoulutus
Koulutus on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena omassa yrityksessäsi (edellyttää Y-tunnusta). Koulutus on silloin sinulle maksuton.

Omaehtoinen koulutus
Jos olet vasta suunnittelemassa oman yrityksen perustamista, voit osallistua tutkintokoulutukseen omaehtoisena opiskeluna, jonka opiskelijamaksu on 400 €.

Tutkinnon suorittaminen osallistumalla suoraan näyttöön
Yrittäjän ammattitutkinnossa vaadittava osaaminen voidaan osoittaa myös osallistumalla suoraan näyttöön. Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta edellyttää, että tarvittava ammattitaito on hankittu aiemmin opintojen ja/tai työkokemuksen kautta. Tutkinnon suorittamisen hinta tutkinnonsuorittajalle on 150 € / tutkinnon osa.

Koulutuksen rahoitus
Aikuisopiskelijana sinulla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätietoja antavat:
Hanna Nyrönen                                 Liisa Lahtinen
p. 040 669 2485                                p. 040 673 5199
hanna.nyronen@edu.hel.fi                  liisa.lahtinen@hel.fi
JAA
15.06.2018 08:04