Vartijan ammattitutkinto

Vartijan ammattitutkinto on tarkoitettu vartiointialalle hakeutuville tai sillä jo työskenteleville henkilöille. Vartijan ammattitutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet toimia eri turvallisuusalan työ- ja esimiestehtävissä. Tutkinto sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan turvallisuusalan ammattilaisina.

Alan työtehtävät
Vartijan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt sijoittuvat pääasiassa turvallisuusalan yritysten palvelukseen vartiointi-, järjestyksenvalvonta- sekä turvatarkastus- ja esimiestehtäviin.

Haku koulutukseen
Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutukseen haetaan opintopolku.fi -palvelun kautta.

Tutkinnon rakenne
Vartijan ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta.
Tutkinnon pakolliset osat:
• Vartijan koulutus
• Pelastustoiminta.
Seuraavista valinnaisista osista on suoritettava neljä tutkinnon osaa:
• Toiminta eri vartiointimuodoissa
• Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
• Tilannehallinta
• Järjestyksenvalvonta
• Kaupan turvallisuustoiminta
• Turvatarkastus
• Henkilösuojaus
• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta (vastaa kahta tutkinnon osaa)
• Sammutus- ja pelastustoiminta (vastaa kahta tutkinnon osaa)
• Turvallisuusalan esimiestoiminta
• Arvokuljetustoiminta.
Vartijan ammattitutkintoon voidaan sisällyttää tutkinnon osa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta, lukkosepän ammattitutkinnosta tai lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnosta.
Koulutuksen kesto                                                                             
Opiskelijan kanssa laadittavassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ohjaa opintojen kestoa ja lähiopetuspäivien määrää. Vartijan ammattitutkinto on mahdollista suorittaa noin 1–1,5 vuoden aikana.

Koulutuksen toteutuspaikka  
Stadin aikuisopisto
Teollisuuskatu 23
00510 Helsinki

Koulutuksen toteutus
Koulutus on tutkintoon valmistavaa. Tutkinto suoritetaan näytöin. Osa tutkintoon tähtäävästä opiskelusta edellyttää sataprosenttista läsnäoloa. Opiskelu on monimuotoista päiväopiskelua. Lähipäivät ovat arkisin pääsääntöisesti 1–3 päivän jaksoissa.

Hinta
Tutkinnon hinta on 450€. Tutkintomaksu 58€ veloitetaan tutkinnon suorittajalta ja tilitetään Opetushallitukselle.

Koulutuksen rahoitus
Aikuisopiskelijana sinulla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista. Tutustu eri tukimuotoihin tästä.

Lisätietoja
Markku Hietanen
markku.hietanen(at)edu.hel.fiJAA
07.03.2018 11:27