Valokuvaajan ammattitutkinto

Valokuva-alan ammattitutkinto antaa hyvät valmiudet valokuva- alan ammatteihin ja jatko-opintoihin. Opiskelu vaatii korkeaa motivaatiota, omatoimisuutta, vastuullisuutta ja täsmällisyyttä, sillä alalle ovat tyypillistä freelancer-työsuhteet ja yrittäjyys.

Hakuaika
Hakeutumiseen liittyvät tiedot päivitetään opintopolku.fi -palveluun, haun ollessa ajankohtainen.

Kustannukset
Koko tutkinnon hinta on 800€. Maksuaikataulusta voi sopia Talouspalvelun (TALPA) kanssa heti kun saat laskun kotiin. Lasku tulee opintosihteerille ilmoitettuun kotiosoitteeseen ja ajallaan suoritettu lasku on edellytys tutkintotodistuksen saamiselle. Tutkintotilaisuuden ensimmäinen uusinta on maksuton. Opinnot ovat päätoimisia ja oikeuttavat opintotukkeen (Kela, TE-toimisto, Aikuiskoulutusrahasto).

Koulutuksen sisältö
Koulutus suunnitellaan aina puolivuosittain uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti (linkki uusiin perusteisiin päivittyy niiden valmistuttua tähän) ja sisältö päivittyy verkko-kalenteriin. Lähiopetusta järjestetään ma-to iltaisin klo 17:00 alkaen, 2-4 iltana viikossa. Opintoja ei voi suorittaa siis kokonaan etänä, pitkiä matkoja tai muita opintoja ei kannata suunnitella suoritettavaksi saman aikaisesti. Tutkinto suoritetaan asiakastöillä ja arvioidaan tutkintotilaisuuksissa. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaan.

Opiskelijaksi valittavalta edellytetään joko alan peruskoulutusta tai osoitettavissa olevaa laajaa harrastuneisuutta ja tietyn tasoista ammattimaisuutta toiminnassaan. Oppiminen tapahtuu lähiopetustunneilla ja asiakasprojekteissa. Opetuskokonaisuudesta riippuen ryhmän koko voi vaihdella. Opintoharjoitukset ovat tyypillisesti sekä pienryhmätöitä että itsenäistä työskentelyä.


Valintakriteerit
Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen valintaperusteet

  • Alalle soveltuvuus ja opiskeluun motivoituneisuus
  • Alalla tarvittavien teknisten perustaitojen hallinta: kameran hallinta ja tietokoneen käytön perusosaaminen on hallussa
  • Opiskeluun riittävä suomenkielen taito
  • Tutkinnon suorittaminen tukee tämän hetkistä työtä/ammattia
  • Pääsykokeen kirjallinen ja käytännön osuus suoritettuina
  • Realistinen mahdollisuus iltaopiskeluun ja opintoihin sisältyvän
    työssä tapahtuvan oppimisen vaatimiin joustaviin työaikoihin
  • Työllistyminen aiemmalle omalle alalle epätodennäköistä
  • Täysi-ikäisyys


JAA
07.03.2018 11:25