Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto - Mittatilausompelija (AT)

Tutkinnon perusteet (vaatetusalan ammattitutkinto) uudistuivat.  Tutkinnon nimi on 1.1.2019 alkaen tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto.

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto, Mittatilausompelija (AT) nimikkeen saavuttanut henkilö osaa valmistaa asuja erilaisille asiakasryhmille tilaustyönä. Hän osaa kaavoittaa, sovittaa ja valmistaa vaatteita eri käyttötarkoituksiin.

Huom! Miesten vaatteita tilaustyönä valmistavan vaatturin ammattitutkintonimikettä ei enää ole uudessa tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnossa, mutta vaatturityön opintoja voi kuitenkin opiskella myös jatkossa.

Tutkinnon rakenne
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto, mittatilausompelija (laajuus 150 osaamispistettä) muodostuu:

  • yhdestä kaikille pakollisesta tutkinnon osasta: Tuotteistaminen ja markkinointiviestintä tekstiili- ja muotialalla (15 osp),
  • yhdestä tutkintonimikkeen määräävästä pakollisesta tutkinnon osasta (45 osp) ja
  • valinnaisista tutkinnon osista 1 ja 2 (yhteensä 90 osp).

Lue tarkemmin tutkinnon sisällöstä Opintopolusta ePerusteista.

Haku koulutukseen
Valinnat tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon tutkinnon suorittajaksi tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Koulutukseen on jatkuva haku Opintopolussa

Koulutuksen kesto
Henkilökohtaistamisesta riippuen valmistava koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta.

Toteutustapa

  • koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna
  • koulutus sisältää lähiopetusta, itsenäisiä tehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista
  • opiskelija hankkii itse työssä oppimisen paikan, jossa voi suorittaa myös näytöt
  • vaatturityön erityisyyden vuoksi vaatturitaitojen opiskelu tapahtuu valtaosin työssä oppien
  • koulutus sisältää myös oppilaitoksessa annettavaa teoriaopetusta mm. kaavoituksen osalta

Koulutuspaikka
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Meritalon toimipaikka
Haapaniemenkatu 7-9
00530 Helsinki

Koulutuksen hinta
Opiskelijamaksu on 200 €. Koulutuksen aikana tulee varautua henkilökohtaisten työvälineiden hankintaan. 

Koulutuksen rahoitus
Aikuisopiskelijana sinulla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista. Voit myös kääntyä oppilaitoksen kuraattorin tai opintosihteerin puoleen, jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa.

Muita tietoja
Kaikilla ammattitutkinnon suorittaneilla on halutessaan oikeus hakea kisällinkirjaa Mestarikiltaneuvosto ry:ltä.

Lisätietoja   
Opettaja Katja Anttila, katja.anttila(at)edu.hel.fi
Koulutuspäällikkö Jaana Viitamäki, jaana.viitamaki(at)edu.hel.fiJAA
10.02.2020 13:01