Taideteollisuusalan ammattitutkinto

Sisustuksen ja verhoilun osaamisalat

Taideteollisuusalan ammattitutkinto koostuu useasta harvinaisesta ja ainutlaatuisesta ammatista. Esteettisten taitojen lisäksi taideteollisuusalan ammattilaisen työssä heijastuu vahva ammattitaito ja arvostus kulttuuriperintöön ja uuden luomiseen. 

Taideteollisuusalan ammattilainen kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan ja edistää osaamistaan digitalisoinnin suomilla mahdollisuuksilla. Saman aikaisesti kestävä kehitys ja kierrättäminen ovat alalle ominaisia piirteitä johtuen muun muassa työssä käytettävistä materiaaleista, raaka-aineiden kalleudesta, käsityön ja -perinteen kunnioittamisesta, valmistusmenetelmistä ja säilyttävästä työotteesta.

Taideteollisuusalan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee vaativan työnkuvansa mukaisen ammattitaitonsa työskentelemällä

 • yrittäjänä
 • ammatinharjoittajana
 • toimimalla työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa tai teollisuudessa.

Käsityöalan yritystoiminnassa korostuu vastuullisuus, verkostot ja työhyvinvointi sekä jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen. Koulutuksen aikana voit kehittää ja päivittää ammattitaitoasi ja/tai tunnustuttaa aikaisemman osaamisesi.

Lue tarkemmin tutkinnon sisällöstä Opintopolusta ePerusteista.


Verhoilun osaamisala (verhoilija, at)

Verhoilijan osaamisalan suorittaminen soveltuu verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon (verhoilijan koulutuksen) suorittaneille tai alan työkokemuksen kautta (noin 3 vuotta) riittävän ammattitaidon hankkineille henkilöille.

 • Alan työtehtävät
  Alan työtehtäviä ovat huonekalujen verhoilija ja/tai ajoneuvojen verhoilija. Työpaikkana voi olla esimerkiksi huonekalutehdas, verhoiluliike tai ajoneuvoverhoomo. Moni toimii itsenäisenä alan yrittäjänä.
 • Tutkinnon rakenne
  Taideteollisuusalan ammattitutkinto on yhteensä 150 osaamispistettä.

Verhoilun osaamisalan opinnot muodostuvat

 • yhdestä kaikille pakollisesta tutkinnon osasta (10 osp)
 • valinnaisista tutkinnonosista 1 (90osp)
 • Verhoilutyön suunnittelu sekä Verhoilu
  - tässä suuntaudutaan joko perinteiseen verhoiluun, teolliseen verhoiluun tai ajoneuvoverhoiluun
 • Työnkulun suunnittelu teollisen verhoilutuotteen valmistuksessa sekä Teollinen verhoilu
  -  tämä tutkinnonosa on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät teollisuudessa
 • valinnaisista tutkinnonosista 2 (50 osp)
 • Huippuosaajana toimiminen taideteollisuusalalla (30 osp)
 • Kansainvälistyminen taideteollisuusalalla (25 osp)
 •  Näyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen (25 osp)
 • Ohjaustoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen (25 osp)
 • Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen (30 osp)
 • Toimiminen verkkokauppaympäristössä (25 osp)
  Opiskelija voi myös valita:
   enintään 50 osaamispistettä taideteollisuusalan ammattitutkinnosta toiselta alalta
   enintään 50 osaamispistettä tutkinnon osalla ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
   enintään 25 osaamispistettä korkeakouluopinnoista, jos tutkinnon osa sisältää osaamista tukevia korkeakouluopintoja
 • Koulutuksen kesto
  Koulutus kestää henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS) riippuen noin 1,5 vuotta.
 • Toteutustapa
  Lähiopetusta järjestetään iltaisin ja mahdollisesti lauantaisin ja lähipäiviä on 1-3 päivää kuukaudessa. Lisäksi opiskelijat tekevät etätehtäviä. Tutkinnon voi suorittaa myös Yrittäjän oppisopimuksena. Silloin opiskelija/yrittäjä hankkii itselleen mentorin alalta. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöissä.
 • Koulutuspaikka
  Stadin Ammatti- ja aikuisopisto, Vallila
  Nilsiänkatu 6 A
  00510 Helsinki
 • Koulutuksen hinta
  Opiskelumaksu 150 € määräytyy tutkinnonosittain ja se laskutetaan osissa opiskelun edetessä.
  Oppisopimuskoulutus on maksuton.
 • Koulutukseen hakeminen
  Seuraava haku koulutukseen (verhoilun osaamisala) ilmoitetaan tällä sivulla.
 • Lisätietoja
  Opettaja 
  Monika Storgårds, monika.storgards(at)edu.hel.fi

Sisustuksen osaamisala (sisustaja, at)

Sisustajan osaamisalan suorittaminen soveltuu sisustusalan perustutkinnon, verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon (verhoilijan koulutuksen), pintakäsittelyalan (maalarin koulutuksen) suorittaneille ja työkokemuksen kautta (noin 3 vuotta) riittävän ammattitaidon hankkineille henkilöille.

 • Alan työtehtävät

Alan työtehtäviä ovat sisutusalan tehtävät. Työpaikkana voi olla esimerkiksi yksityiset asunnot, julkiset tilat tai verstaat. Moni toimii itsenäisenä alan yrittäjänä.

 • Tutkinnon rakenne

Taideteollisuusalan ammattitutkinto on yhteensä 150 osaamispistettä.

Sisustajan osaamisalan opinnot muodostuvat

 • Kahdesta kaikille pakollisesta tutkinnon osasta (40 osp)
 • Valinnaiset tutkinnon osat 1, (60 osp)
 • Julkisten tai yksityisen tilan sisustuksen toteuttaminen, (30 osp)
 • Kalusteiden asentaminen, (30 osp)
 • Sisustusrakentaminen, (30 osp)
 • Sisäpintojen käsitteleminen, ( 30 osp)
 • Sisustusalan asiakaspalvelu ja myyntityö, ( 30 osp)
 • Valinnaiset tutkinnon osat 2, (50 osp)
 • Huippuosaajana toimiminen taideteollisuusalalla, (30 osp)
 • Kansainvälistyminen taideteollisuusalalla, (25 osp)
 • Näyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen, (25 osp)
 • Ohjaustoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen, (25 osp)
 • Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen (30 osp)
 • Koulutuksen kesto

Koulutus kestää henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS) riippuen noin 1,5 vuotta.

 • Koulutuspaikka
  Stadin Ammatti- ja aikuisopisto, Vallila
  Sturenkatu 18-20
  00510 Helsinki
 • Koulutuksen hinta

Opiskelumaksu 150€ määräytyy tutkinnonosittain ja se laskutetaan osissa opiskelun edetessä. Oppisopimuskoulutus on maksuton.

 • Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen (sisustuksen osaamisala) ei tällä hetkellä ole hakua.  Haku  syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen on päättynyt.

 • Lisätietoja

Opettaja Annika Niemelä, annika.niemela(at)edu.hel.fi
JAA
11.05.2020 08:41