Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Tervetuloa hankkimaan osaamista mielenterveys- ja päihdetyöhön!

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto antaa valmiudet:

  • ammatilliseen asiakastyöhön ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla
  • työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä erilaisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, verkostojen ja yhteisöjen kanssa

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut osaa:

  • toimia asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti
  • hyödyntää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä, lainsäädäntöä ja palveluja
  • toimia moniammatillisessa yhteistyössä
  • huolehtia työhyvinvoinnistaan sekä itsensä ja työnsä kehittämisestä


Koulutuksen toteutus

  • kesto 6-12 kuukautta, lähiopetuspäiviä 6-8/lukukausi
  • lähiopetus, tutustumiskäynnit, työelämässä tapahtuvaa oppiminen sekä itsenäinen opiskelu
  • työelämässä tapahtuva oppiminen omalla työpaikalla tai koulutussopimuspaikassa
  • opiskelija laatii vastuuopettajan ohjauksessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma

Lisätietoa tutkinnosta Opintopolusta ePerusteista.

Terveydentilavaatimukset voit lukea täältä.

Hae koulutukseen
Koulutukseen on jatkuva haku Opintopolussa. Lukuvuonna 2020-21 koulutuksen voi aloittaa elokuussa, lokakuussa ja helmikuussa. Elokuun aloituksen opiskelijat on valittu keväällä. Lokakuun aloituksen haastattelut ovat syyskuun alussa ja helmikuun aloituksen haastattelut ovat joulu-tammikuussa. Haastatteluihin kutsutaan hakijat, joilla on kokemusta ja/tai koulutusta mielenterveys- ja/tai päihdetyöstä.

Koulutuksen hinta on 400 €. Voit kysyä työelämä- ja oppisopimuspalveluista mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen mikäli sinulla on alan työpaikka. Tuolloin koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutusajan rahoitus on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Koulutuspaikka
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Lisätietoja
Pirjo Tainamo, pirjo.tainamo@edu.hel.fi, p. 040 6790547  JAA
03.08.2020 16:10