Media-alan ammattitutkinto

 • audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
 • valokuvauksen osaamisala 

Media-alan ammattitutkinnon suorittanut toimii media-alan työtehtävissä. Hän tuntee media-alan toimintaympäristön ja hallitsee osaamisalan mukaiset tuotantoprosessit. Lisäksi media-alan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemansa media-alan erityispiirteet.

Media-alan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia media-alan audiovisuaalisen viestintäalan, valokuvausalan ja painoviestintäalan työtehtävissä.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa media-alan ammattitutkinnon koulutusta audiovisuaalisen viestinnän ja valokuvauksen osaamisaloilla.

Haku koulutukseen

· Syksyn 2019 hakuaika on päättynyt. Ilmoitamme seuraavasta hakuajasta tällä sivulla.

Huom! Merkitse hakulomakkeeseen, kumpaan osaamisalaan haet.

· Hakuajan päättymisen jälkeen lähetämme sähköpostilla kutsun vain haastatteluun valituille.

· Ota haastatteluun mukaan virallinen henkilötodistus ja oikeaksi todistetut kopiot työ- ja opiskelutodistuksistasi.

·  Koulutukseen valitut hakijat saavat tiedon valinnasta sähköpostitse

·  Valintakirje sisältää ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta

· Jos opiskelupaikkoja vapautuu, ilmoitamme siitä varasijoilla oleville mahdollisimman nopeasti.

· Opinnot alkavat infotilaisuudella

Koulutuspaikka (lähiopetus)

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Muotoilijankadun toimipaikka
Muotoilijankatu 3
00560 Helsinki

Koulutuksen kustannukset:

Koulutus maksaa 800 €.

Koulutus on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena omalla työpaikalla tai omassa yrityksessä (edellyttää y-tunnusta). 

Koulutuksen kesto

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutus kestää noin 1 – 1,5 vuotta.

Tutkinnon rakenne

Koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp) ja se muodostuu

 • kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta, media-alan toimintaympäristön tunteminen (15 osp),
 • yhdestä osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta (55 osp) sekä
 • kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (yht. 80 osp).

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ePerusteista.

Koulutuksen toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opetuskielenä on suomi. Pääosa opinnoista tapahtuu koulutussopimuksella ja osaaminen osoitetaan näytöillä. Näytön suorittaja hankkii itsenäisesti osaamisalan ja tutkinnon osan vaatimusten mukaisen työssä oppimisen tai oppisopimuspaikan. Koulutussopimuksen voi tehdä omalle työpaikalle tai yritykseen.

Koulutussopimuksen lisäksi koulutuksen muita toteutustapoja ovat itsenäinen ja pienryhmätyöskentely sekä oppimista edistävät tehtävät. Lähiopetusta toteutetaan n. 2 – 4. päivänä kuukaudessa pääsääntöisesti arkisin klo 09.00 – 16.00 tai 13.00 – 20.00.  Tuotantoihin, projekteihin ja asiakastöihin voi sisältyä työskentelyä myös viikonloppuisin. Opintojen eteneminen edellyttää koulutuksen aikataulujen noudattamista. 

Tutkinnon suorittaminen

Media-alan ammattitutkinnossa vaadittava osaaminen voidaan osoittaa myös osallistumalla suoraan näyttöön. Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta edellyttää, että tarvittava ammattitaito on hankittu aikaisempien opintojen ja/ tai työkokemuksen kautta.

Lisätietoja

opinto-ohjaaja Juho Pakarinen, juho.pakarinen@edu.hel.fi


Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Media-alan ammattitutkinto antaa hyvät valmiudet viestinnän alan eri ammatteihin ja jatko-opintoihin. Meiltä valmistuneet toimivat valokuvaajina, tuotantopäälliköinä-, apulaisohjaajina, elokuvaajina, kamera-assistentteina, leikkaajina tai äänittäjinä. Opiskelu vaatii omatoimisuutta, vastuullisuutta ja täsmällisyyttä, sillä alalle ovat tyypillistä freelancer-työsuhteet.

Haku koulutukseen

Lue ennakkotehtävät ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Hae koulutukseen xxx
Huom! Valitse lomakkeella oikea osaamisala.
   

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalle valitaan 15 opiskelijaa.  Opiskelijavalinnassa huomioidaan hakijan alalle soveltuvuus, osaaminen, ennakkotehtävät sekä haastattelu. 

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan hakuun liittyvät ennakkotehtävät

A) Luo tai päivitä oma LinkedIn -profiili

 • Tallenna LinkedIn –profiilisi linkki word-tiedostoon
 • Jos sinulla on sähköinen portfolio tai showreel, tallenna myös niiden linkit samaan word-tiedostoon.
 • Kirjoita word -tiedostoon lisäksi media-alaan liittyvistä harrastuksistasi (esim. valokuvaus, bloggaaminen, soittoharrastus) 
 • Liitä word -tiedosto Opintopolun hakulomakkeeseen

B) Tutustu media-alan ammattitutkinnon (AT) sisältöön.

 • Keskustelemme haastattelussa, miten omat kiinnostuksen kohteesi ja oppilaitoksen tarjoama lähiopetus kohtaavat.

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan tutkinnon osiin liittyvä lähiopetus

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen, 15 osp (pakollinen)
 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen, 55 osp (pakollinen)
 • Audiovisuaalisen tuotannon suunnittelu, 50 osp (valinnainen)
 • Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen, 30 osp (valinnainen)

Haastattelu

Haastattelukutsu lähetetään haastatteluun valituille sähköpostitse. Haastattelut pidetään xxx osoitteessa Muotoilijankatu 3, 00560 Helsinki.

Tutkinnon suorittaminen

Kaikilta opiskelijoilta varmistetaan opintojen alussa valokuvauksen, videokuvauksen, valaisun, äänityksen ja ohjelmistojen osaaminen. Kun tekniset, taiteelliset ja ohjelmistokohtaiset taidot on hankittu tai päivitetty, siirrytään projektityöskentelyyn erilaisissa tuotannoissa ja koulutussopimusjaksolle. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan voit osallistua myös päivisin perustutkinnon opetukseen.

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Lisäksi jokaista näyttöä varten tehdään henkilökohtainen näyttösuunnitelma. Samalla määritellään myös lähiopetuksen tarve ja valmistumisaika suhteessa aikaisempaan osaamiseen.

Tutkinto suoritetaan asiakastöillä, jotka päivitetään omaan portfolioon ja arvioidaan näytössä. Tavoitteena on suorittaa näytöt koulutussopimusjaksolla tai asiakastuotannoissa (sisäiset tai ulkopuoliset asiakastuotannot).

Voit suorittaa tietyin edellytyksin myös muita valinnaisia tutkinnon osia. Lisätietoa opintojen alussa.

Lisätietoja

Juho Pakarinen, opinto-ohjaaja juho.pakarinen@edu.hel.fi

Minna Väisänen, opettaja minna.vaisanen@edu.hel.fi


Valokuvauksen osaamisala

Valokuva-alan ammattitutkinto antaa hyvät valmiudet valokuva-alan ammatteihin ja jatko-opintoihin. Meiltä valmistuneet toimivat pääasiassa valokuvaajina oman yrityksensä kautta, valokuvaavat toiseen ammattiinsa liittyen esimerkiksi toimittajina tai itsenäisinä freelancereinä. Opiskelu vaatii korkeaa motivaatiota, omatoimisuutta, vastuullisuutta ja täsmällisyyttä, sillä alalle ovat tyypillistä freelancer-työsuhteet ja yrittäjyys.

Valokuvauksen osaamisalaan sisältyvät tutkinnon osat

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen, 15 osp (pakollinen)
 • Valokuvauksen tuotantoprosessien hallitseminen, 55 osp (pakollinen)
 • Valokuvakerronnan suunnittelu ja toteuttaminen, 30 osp (valinnainen)
 • Henkilökuvien toteuttaminen, 50 osp (valinnainen)

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin tällä sivulla.
Huom! Valitse lomakkeella oikea osaamisala.

Valokuvauksen osaamisalalle valitaan 10 opiskelijaa. Valokuvauksen osaamisalan opiskelijavalinnassa huomioidaan hakijan alalle soveltuvuus, osaaminen, portfolio, ennakkotehtävät sekä haastattelu.

Valokuvauksen osaamisalan hakuun liittyvät ennakkotehtävät

Ennakkotehtävät tulee palauttaa xxx mennessä postitse, os. "Media-alan at / Valokuvauksen osaamisala", Stadin ammatti- ja aikuisopisto, PL 56302, 00099 Helsingin kaupunki.

1. Tehtävä: YSTÄVÄ. Ota valokuva ystävästäsi ulkona, valaise ja/tai käytä hyväksesi luonnonvaloa. Arviointiperusteet: mallinohjaus, valon käyttö, kameratekniikan ja syväterävyyden hallinta.

2. Tehtävä: UUDEN ALKU. Suunnittele ja toteuta valokuvaamalla kuvasarja aiheesta ”Uuden alku”. Valitse ja toteuta 3-5 kuvan sarja. Arviointiperusteet: omaperäisyys, kerronta, visuaalisuus, sarjallisuus, kameratekniikka.

3. Laadi sähköinen portfolio, jossa kuvaat osaamistasi mahdollisimman laajasti.  Lataa portfoliosi johonkin verkkopalveluun katsottavaksi tai julkaise omat sivut. Valmistaudu esittelemään portfoliosi vielä haastattelun aikana. 

4. Perustele hakusi vastaamalla kirjallisesti alla oleviin kysymyksiin (huomioimme perustelut valitessamme hakijoita haastatteluun): 

· Miksi tämä ala kiinnostaa sinua?

· Miksi haet juuri tähän ammattitutkintoon ja siinä valokuvauksen osaamisalaan?

· Mitä valokuvausalaan liittyvää harrastat: esim. tunnettujen video/valokuvaajien julkaisujen seuraamista, kuvankäsittelyä, muotialan seuraamista, luontokuvausta, videokuvausta, elokuvia, kuvataidetta tai bloggaamista.

Haastattelu

Haastattelukutsu lähetetään haastatteluun valituille sähköpostitse. Haastattelut pidetään xxx osoitteessa Muotoilijankatu 3, 00560 Helsinki.

Lisätietoja

opinto-ohjaaja Juho Pakarinen, juho.pakarinen@edu.hel.fi
opettaja Vuokko Isoherranen, vuokko.isoherranen@edu.hel.fi


JAA
04.11.2019 11:55