Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Sinulle, joka kaipaat varmuutta omaan esimiestyöhösi ja haluat kehittyä tavoitteellisen tiimityön vetäjänä.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää valmiuksiasi toimia tiimin esimiehenä, joka ohjaa toimintaa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Opit huolehtimaan toiminnan kannattavuudesta ja ohjaamaan henkilöstöä kohti tavoitteita. Opit hoitamaan asiakassuhteitasi menestyksekkäästi ja tunnistat oman organisaatiosi kehittämiskohteet.

Suunnittelemme kanssasi sinulle sopivan koulutuksen kokonaisuuden. Otamme huomioon osaamisesi ja työtehtäväsi sekä omat toiveesi kehittymisen kohteista. Osoitat osaamisesi aidoissa työelämän tehtävissä henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:
• Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2):
• Asiakassuhteiden hoito
• Toiminnan kannattavuus
• Henkilöstötyö
• Kehittämissuunnitelma

Koulutus on suunniteltu opiskeltavaksi työn ohessa. Teemapäivät toteutetaan arkisin klo 16.00–20.00, enintään neljänä iltana kuukaudessa. Osa opiskelusta tapahtuu ohjatusti verkkoympäristössä ja pienryhmätyöskentelynä. Lisäksi tuemme sinua tutkinnon suorittamisessa pienryhmä- ja henkilökohtaisten ohjausten muodossa.

Aikataulu ja sisältö

Koulutusaika määräytyy opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien ja aikaisemmin hankitun osaamisen mukaan. Tutkinnon suorittaminen kestää tyypillisesti 1-1½ vuotta. Voit aloittaa opiskelun joustavasti.

Opiskeluun orientoivat aloituspäivät vuonna 2018

­ 26.3.2018 klo 9.00-16.00
­ 9.5.2018 klo 9.00-16.00
­ 5.9.2018 klo 9.00-16.00
­ 7.11.2018 klo 9.00-16.00

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelmasi rakennetaan poimimalla sinulle soveltuvat osaamismoduulit näistä esimiestyön aihealueista:

• Liiketoimintamallit ja strateginen suunnittelu
• Kannattavuuden peruspilarit
• Asiakkuuksien johtaminen
• Tehokas projektin johtaminen
• Tuottavuuden ja laadun parantaminen
• Tehokas ja hyvinvoiva tiimi
• Vuorovaikutus ja viestintä
• Muutoksessa johtaminen
• Työsuhdejuridiikka
• Työsuhteen elinkaari
• Osaamisen tavoitteellinen kehittäminen yrityksessä

Hinta

Oppisopimuskoulutus: Koulutus on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena omalla työpaikalla, jolloin koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton.

Omaehtoinen koulutus: Tutkintoon valmistavaan koulutukseen voi osallistua omaehtoisena opiskeluna, jonka opiskelijamaksu on 558 €. Tutkinnon suorittaminen edellyttää esimiestyöhön liittyvien tehtävien suorittamista työpaikalla.

Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta: Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa vaadittava osaaminen voidaan osoittaa myös osallistumalla suoraan näyttöön. Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta edellyttää, että tarvittava ammattitaito on hankittu aiemmin opintojen ja/tai työkokemuksen kautta. Tutkinto suoritetaan työpaikalla esimiestyötehtävissä.  Tutkinnon suorittamisen hinta tutkinnonsuorittajalle on 150 € / tutkinnon osa. 

Lisätietoja hakeutumisesta      
Liisa Lahtinen        
puh. 040 673 5199    
liisa.lahtinen(at)hel.fi  
JAA
15.06.2018 08:06