Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Oletko ottamassa ensiaskeleita esimiestyössä?
Kaipaatko varmuutta omaan esimiestyöhösi?
Haluatko kehittyä tavoitteellisen tiimityön vetäjänä?

Sinulle oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia tarjoaa lähiesimiestyön ammattitutkinto. Saat valmiuksia toimia tiimin esimiehenä ohjaten toimintaa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Opit huolehtimaan toiminnan kannattavuudesta ja ohjaamaan henkilöstöä kohti tavoitteita. Voit kehittää itseäsi asiakassuhteen hoitamisessa sekä kehittämistyön edistäjänä muuttuvassa työympäristössä.

Esimiehenä kasvun polkusi kestää n. 1 vuoden. Matkan aikana osallistut oppilaitoksessa teemapäiviin, oman toimialasi pienryhmissä tapahtuvaan työskentelyyn. Työstät omaa esimiesrooliasi omassa työyhteisössäsi, rakennat sähköistä esimiesosaamisesi kasvutarinaa.
Hankkimasi osaamisen osoitat lähiesimiestyön ammattitutkinnon tutkintotilaisuuksissa.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Osoitat osaamisesi aidoissa työelämän tehtävissä henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti.

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2):

  • Asiakassuhteiden hoito
  • Toiminnan kannattavuus
  • Henkilöstötyö
  • Kehittämissuunnitelma

Koulutuksen toteuttaminen
Koulutus on suunniteltu opiskeltavaksi työn ohessa. Teemapäivät toteutetaan klo 16.00–20.00, enintään neljä iltaa/kk.

Oppisopimuskoulutus
Koulutus on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena omalla työpaikalla, milloin koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton.

Tutkinnon suorittaja maksaa tutkintomaksun 58 €.

Omaehtoinen koulutus
Tutkintoon valmistavaan koulutukseen voi osallistua omaehtoisena opiskeluna, jonka opiskelijamaksu on 558 €. Tutkinnon suorittaminen edellyttää esimiestyöhön liittyvien tehtävien suorittamista työpaikalla.

Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta
Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa vaadittava osaaminen voidaan osoittaa myös osallistumalla suoraan tutkintotilaisuuteen. Tutkinnon suorittaminen ilman koulutusta edellyttää, että tarvittava ammattitaito on hankittu aiemmin opintojen ja/tai työkokemuksen kautta. Tutkinto suoritetaan työpaikalla esimiestyötehtävissä.

Tutkinnon suorittamisen hinta tutkinnonsuorittajalle on 150 € / tutkinnon osa.

Koulutuspäivien teemat

Orientaatio 2.10.2017

Esimiehen karttakirja 16.10:2017

Esimies arjen mahdollistajana 30.-31.10.2017
Toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen
+ ryhmäohjaus oman ammattialan päivittäiseen toiminnan ohjaukseen

Riittääkö raha – syntyykö tulosta? 7.-8.11. ja 13.-14.11.2017
Toiminnan taloudesta huolehtiminen

Henkilöstö  – tärkein resurssi vai suurin kuluerä?
Työlainsäädäntö 23.-24.1.2018
Työsuhteen elinkaari 13.3.-14.3.2018
+ ryhmäohjaus oman työehtosopimuksen mukaiseen esimiestyöhön ja perehdytykseen.

Vuorovaikutusta ja viestintää 5.-6.3.2018 ja 9.-10.4.2018
Erilaisuus työyhteisön voimavarana
Onnistuuko viestintä vain sattumalta

Kehittämistyö 7.5.-8.5.2018
Minustako muutoksessa johtaja?
+ ryhmäohjaus oman kehittämishankkeen toteutukseen

Tunnetko asiakkaasi? 21.-22.5.2017
Kuuntelemmeko asiakasta?
Meillä on halu myydä?
+ ryhmäohjaus omassa asiakasrajapinnassa toimimiseen

Hakeutuminen
Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan oman esimiehen kanssa yhteistyössä ottamalla yhteyttä Stadin aikuisopiston työelämä- ja oppisopimuspalveluihin.

Omaehtoiseen koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen ilman koulutusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostilla helena.lehtinen@edu.hel.fi.

Lisätietoja
Helena Lehtinen  
Tutkintovastaava  
puh. 040 648 5756  
helena.lehtinen(at)edu.hel.fi  

Taina Sahlstén-Matilainen
Asiakkuusvastaava
p. 050 345 8566
taina.sahlsten-matilainen(at)hel.fiJAA
22.09.2017 09:09