Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja / Perhepäivähoitaja

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia joko omassa kodissaan tai ryhmäperhepäivähoidossa kunnan palveluksessa tai yrittäjänä, ammatinharjoittajana. Ammatissa tarvitaan lasten perushoidon ja varhaiskasvatuksen osaamista, vastuuntuntoa, rauhallisuutta ja vuorovaikutustaitoja.


Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Molemmissa osaamisaloissa on yhteisenä opintoina:

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)


Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan osaamisala sisältää lisäksi seuraavat tutkinnon osat:

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
 •  Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä (30 osp)
 •  Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)
 •  Valinnaiset tutkinnon osat (20 osp)


Perhepäivähoidon osaamisala sisältää lisäksi seuraavat tutkinnon osat:

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp, valinnainen)
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp, valinnainen)
 • Lapsen tuen tarpeesiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)
 • Valinnaiset tutkinnon osat (20 osp)

Lue lisää tutkinnon sisällöstä Opintopolusta ePerusteista.


Koulutuksen toteutus
Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella työelämävaltaisena koulutuksena tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tarvittavan ammattitaidon saavuttamiseksi. Koulutus kestää noin 1-2 vuotta.

Koulutuspaikka (lähiopetus)
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Teollisuuskadun toimipaikka
Teollisuuskatu 23
00510 Helsinki

Koulutuksen kustannukset
Koko tutkinnon suorittaminen maksaa 450 €.

Oppisopimuskoulutus
Koulutus on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena omalla työpaikalla, jolloin koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton. Lisätietoa oppisopimuksesta.

Haku koulutukseen
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon (molemmat osaamisalat) voi hakea vuonna 2020 seuraavasti:

 1. hakuaika 14.4.-30.4.2020, opinnot alkavat 17.8.2020
 2. hakuaika 7.9.-20.9.2020, opinnot alkavat 5.10.2020

Hae koulutukseen Opintopolussa.

Koulutukseen pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä sekä riittävä suomen kielen taito. Lisäksi hakijalta edellytetään työssä vaadittavaa terveyttä ja soveltuvuutta (lue lisää). Hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostitse. Tarvittaessa myös kartoitetaan hakijan opiskeluvalmiudet. 

Lisätietoja   
opettaja Birgitta Herranen birgitta.herranen@edu.hel.fi, puh. 09 310 86537
opettaja Kristiina Kotajärvi kristiina.kotajarvi@edu.hel.fi, puh. 09 310 72060
opinto-ohjaaja Hannele Määttä hannele.maatta@edu.hel.fi, puh. 09 310 81379

JAA
25.11.2019 09:17