Hieronnan ammattitutkinto

Tutkinnon perusteet ovat uudistuneet, tutkinnon nimi on 1.1.2019 alkaen hieronnan ammattitutkinto.

Alan työtehtävät
Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut

  • työskentelee hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali-, terveys-ja liikunta-alalla sekä
  • edistää potilaidensa hyvinvointia ja toimintakykyä.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut on oikeutettu käyttämään koulutetun hierojan nimikesuojattua terveydenhuollon ammattinimikettä, ja hänet merkitään Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteriin.

Haku koulutukseen
Koulutukseen voi hakea 20.8.-14.10.2020 Opintopolussa.

Kaikki hakijat kutsutaan sähköpostilla opiskeluedellytysten kartoitukseen, joka pidetään joko 3.11. tai 4.11.2020

Hieronnan ammattitutkinnon tutkintokoulutukseen valinta tapahtuu opiskeluedellytysten kartoituksen perusteella. Kartoitus koostuu kirjallisesta tehtävästä, ryhmätehtävä, opettajien haastatteluista sekä liikuntatestistä. Hakijoille lähetetään kutsu kartoitukseen sähköpostilla.

Tutkinnon rakenne
Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (25+25 osp).

Pakolliset ammattitutkinnon osat, 100 osp

  • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp
  • Sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat StadinAO:ssa, 50 osp

  • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp
  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta, 25 osp

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti.

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista Opintopolusta ePerusteista.

Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, valmistava koulutus kestää noin 1,2 vuotta sisältäen näytöt.

Toteutustapa
Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-oppimisesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, johon kuuluu myös työskentelyä oppilaitoksen hierontaklinikalla työelämälähtöisesti asiakastyössä. Lähiopetus toteutetaan arkipäivisin klo 8.30–16.00 välillä. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen.

Koulutuspaikka 
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Hattulantie 2
00550 Helsinki

Koulutuksen hinta
Hieronnan ammattitutkinnon suorittamisen kustannukset ovat 1200 €. Hinta sisältää hieronnan ammattitutkinnon koulutuksen sekä näytöt.

Jos olet hankkinut ammattitaitosi työelämässä tai muissa oppilaitoksissa, voit osallistua pelkästään näyttöihin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen rahoitus
Aikuisopiskelijana sinulla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätietoja
hakeutumisvastaava Päivi Auvinen, paivi.auvinen(at)edu.hel.fi
tutkintovastaava Anu Kaaretsalo, anu.kaaretsalo(at)edu.hel.fiJAA
20.08.2020 16:34