Ammatillisia tutkintoja

Stadin ammatti- ja aikuisopisto järjestää

  • ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta
  • ammatillista peruskoulutusta
  • ammatillista koulutusta, jossa on mahdollisuus suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja
  • muuta ammatillista lisäkoulutusta

Ammatillista koulutusta järjestetään myös oppisopimuskoulutuksena.

Tältä sivulta löydät tietoa erilaisista ammattillisista tutkinnoistamme. 

Ammatillinen perustutkinto. Ammatillisessa peruskoulutuksessa saat ammatillisen perustutkinnon edellyttämän osaamisen ja ammattitaidon sekä valmiuksia yrittäjyyteen. Saat lisäksi jatko-opintoja ja ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutuksen jälkeen olet valmis työelämään tai voit syventää osaamistasi jatkokoulutuksessa, esimerkiksi näyttötutkinnoissa. Voit suorittaa ammatillista peruskoulutusta oppilaitoksessa ja/tai oppisopimuskoulutuksena.
 

Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suoritat aina näyttötutkintona, jossa osoitat ammattitaidon tutkintotilaisuuksissa.

Ammattitutkinnossa osoitat alan ammattityöntekijältä edellytetyn ammattitaidon. Ammattitutkinto soveltuu jo työkokemusta hankkineelle osaamisen tunnustamiseen ja päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen. 

Erikoisammattitutkinnossa osoitat alan vaativimpien työtehtävien hallinnan. Erikoisammattitutkinto soveltuu hyvän ammattitaidon omaavalle osaamisen tunnustamiseen sekä osaamisen päivittämiseen ja vahvistamiseen.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.JAA
08.03.2019 12:04