Jatkuva haku

Tervetuloa hakemaan ja opiskelemaan Stadin ammatti- ja aikuisopistoon!

Meille voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden ammatillisiin perustutkintoihin ja VALMA-koulutukseen.

Haettavissa olevat koulutukset ilmoitetaan joka kuukausi tällä sivulla. Haussa olevat tutkinnot (tutkinnot joissa vapaita opiskelupaikkoja) varmistuvat hakujakson alkaessa. Katso viimeistään silloin hakulomakkeelta, mitkä tutkinnot ovat mukana kyseisessä haussa.


Tammikuu

* Perustutkinto-opiskelijaksi voit ilmoittautua seuraavasti:

1. Ilmoittaudu hakijaksi 5.1.2021 klo 10.00 - 10.1.2021 klo 14.00  täyttämällä ilmoittautumislomake A TAI
Huom! Täytä vain yksi lomake, muut hylätään.

2. Haun eteneminen
A) Jos sinulla on suoritettuna Suomen koulutusjärjestelmän mukainen:
o perusopetuksen päättötodistus,
o lukion päättötodistus / ylioppilastutkintotodistus.
o ammatillinen perustutkintotodistus (Huom! Osatutkinto ei riitä) tai
o YKI-tutkintotodistus, jossa kaikki osa-alueet suoritettuna vähintään arvosanalla 3,
täytä hakemus A (avautuu 5.1.)
-> Opinto-ohjaaja soittaa sinulle x.x.2021 mennessä (Huom! Pt ensihoidon hakijoille soitetaan haun päätyttyä joulukuussa)

B) Jos sinulla ei ole Suomessa suoritettua edellä mainittua koulutustaustaa tai YKI-tutkintoa,
täytä hakemus B (avautuu 5.1.)
-> Sinut kutsutaan opiskeluedellytysten varmistukseen x-x.x.2021, kutsu lähetetään x.x..2021 mennessä sähköisesti.

3. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille x.x.2021 tekstiviestillä.
4. Opinnot alkavat 8.2.2021


Haettavat koulutukset 

Ammatilliset perustutkinnot:


Tutkinnon osat ammatillisissa perustutkinnoissa: * VALMA-opiskelijaksi voit ilmoittautua seuraavasti:

1. Ilmoittaudu hakijaksi ajalla  5.1.2021 klo 10.00 - 10.1.2021 klo 14.00 täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki avautuu 5.1.)

2. Haun eteneminen

  1. Valma-opettaja soittaa sinulle 20.1.2021 mennessä
  2. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostilla / tekstiviestillä viimeistään 26.1.2021
  3. Opinnot alkavat ti 2.2.2021


Helmikuu 

2.2. - 7.2.2021 


Maaliskuu 

2.3. - 7.3.2021 
Lv 2020-2021

- Speedway to work -
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Työskenteletkö sosiaali- ja terveysalan tehtävissä (hoiva-avustaja, henkilökohtainen avustaja), mutta sinulta puuttuu tutkinto?

Lue lisää mahdollisuuksistasi ja ilmoittaudu hakijaksi        Speedway to work -polulle.

Huom! Haku on tauolla 15.12.2020. - 3.1.2021. Ilmoittautumislomake avautuu jälleen 4.1.2021.


Huomioitavaa

Hammastekniikan perustutkinto -koulutukseen voi hakea seuraavan kerran keväällä 2021 joko yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. Opinnot alkavat elokuussa 2021

                                                                                

Huom! Tutkinto-opiskelijalla täytyy olla työnteko-oikeus Suomessa.

Hakija selvittää itse, onko hänellä työnteko-oikeus Suomessa. Haku- ja ohjauspäivässä täytyy antaa oikeaa tietoa.

Tutkinnot toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa, minkä vuoksi opinnot edellyttävät työnteko-oikeutta Suomessa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017/1 luku 4 §; Ulkomaalaislaki 2004/301).Jätä muistutuspyyntö!

Eikö sinua kiinnostava tutkinto ollut mukana ohjaus- ja hakeutumispäivillä? Pyydä muistutuspyyntö ja saat muistutuksen sähköpostitse, kun tutkintoon on seuraavan kerran mahdollista tehdä hakemus Stadin ammatti- ja aikuisopiston ohjaus- ja hakeutumispä.Kenelle jatkuva haku on? Jatkuvassa haussa voivat hakea kaikki hakijat, joiden tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. Jos sinulla on aiempi ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto, voit hakea vain jatkuvassa haussa ammatilliseen perustutkintoon. 

Tietoa valinnasta. Jatkuvassa haussa ammatilliseen perustutkintoon valinnassa ovat etusijalla hakijat, joilla ei ole ammatillista tutkintoa ja joille tutkinto on tarpeellinen työllistymisen kannalta. Lisäksi valinnassa painotetaan työttömiä hakijoita ja hakijoita, joilla on alan työkokemusta tai harrastuneisuutta alalle sekä hakijoita, joilla koulutustarve on perusteltu muusta syystä esim. alanvaihto tai aikaisempi koulutus ei enää vastaa työelämän tarpeita. Mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin koulutuksessa on paikkoja, käytetään arvontaa.JAA
01.12.2020 12:33