Jatkuva haku

Tervetuloa hakemaan ja opiskelemaan Stadin ammatti- ja aikuisopistoon!

Meille voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden ammatillisiin perustutkintoihin ja VALMA-koulutukseen.

Haettavissa olevat koulutukset ilmoitetaan tällä sivulla.


Heinä-elokuu

Valma- koulutukseen  voi ilmoittautua hakijaksi täyttämällä ilmoittautumislomake.

Ilmoitamme valinnasta hakijalle elokuun aikana sähköpostitse. Opinnot alkavat elokuussa 2020.


Elokuu

Voit ilmoittautua hakijaksi perustutkinto-opintoihin seuraavasti:

1. Ilmoittaudu hakijaksi 5.8. klo 10.00 - 9.8.2020 klo 14.00 täyttämällä ilmoittautumislomake (lomake avautuu 5.8.)  

Huom! Täytä vain yksi lomake, muut hylätään. 

2. Haun eteneminen

A) Jos sinulla on suoritettuna Suomen koulutusjärjestelmän mukainen:

  • perusopetuksen päättötodistus,
  • lukion päättötodistus / ylioppilastutkintotodistus.
  • ammatillinen perustutkintotodistus (Huom! Osatutkinto ei riitä) tai
  • YKI-tutkintotodistus, jossa kaikki osa-alueet suoritettuna vähintään arvosanalla 3

-> Opinto-ohjaaja soittaa sinulle 17.8.2020 mennessä


B) Jos sinulla ei ole Suomessa suoritettua edellä mainittua koulutustaustaa tai YKI-tutkintoa

-> Sinut kutsutaan opiskeluedellytysten varmistukseen 12.-13.8.2020 - kutsu lähetetään maanantaina 10.8. sähköpostilla


3. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille 26.8.2020 tekstiviestillä.

4. Opinnot alkavat ma 31.8.2020


Haettavat koulutukset

  • Valma-koulutus (opinnot alkavat mahdollisimman pian)
  • Ammatilliset perustutkinnot:
  • Tutkinnon osat ammatillisissa perustutkinnoissa:


Syyskuu

Ilmoittaudu hakijaksi 1.9. klo 10.00 - 6.9.2020 klo 14.00 täyttämällä ilmoittautumislomake (lomake avautuu 1.9.)  


Huom! Jatkossa jatkuvassa haussa voi hakea joka kuukausi.

Tarkemmat tiedot hakijaksi ilmoittautumisesta ja vapaana olevista opiskelupaikoista päivitetään tälle sivulle.


Lv 2020-2021

- Speedway to work -
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Työskenteletkö sosiaali- ja terveysalan tehtävissä (hoiva-avustaja, henkilökohtainen avustaja), mutta sinulta puuttuu tutkinto?

Lue lisää mahdollisuuksistasi ja ilmoittaudu hakijaksi        Speedway to work -polulle.

                                                                                

Huom! Tutkinto-opiskelijalla täytyy olla työnteko-oikeus Suomessa.

Hakija selvittää itse, onko hänellä työnteko-oikeus Suomessa. Haku- ja ohjauspäivässä täytyy antaa oikeaa tietoa.

Tutkinnot toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa, minkä vuoksi opinnot edellyttävät työnteko-oikeutta Suomessa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017/1 luku 4 §; Ulkomaalaislaki 2004/301).Jätä muistutuspyyntö!

Eikö sinua kiinnostava tutkinto ollut mukana ohjaus- ja hakeutumispäivillä? Pyydä muistutuspyyntö ja saat muistutuksen sähköpostitse, kun tutkintoon on seuraavan kerran mahdollista tehdä hakemus Stadin ammatti- ja aikuisopiston ohjaus- ja hakeutumispä.Kenelle jatkuva haku on? Jatkuvassa haussa voivat hakea kaikki hakijat, joiden tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. Jos sinulla on aiempi ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto, voit hakea vain jatkuvassa haussa ammatilliseen perustutkintoon. 

Tietoa valinnasta. Jatkuvassa haussa ammatilliseen perustutkintoon valinnassa ovat etusijalla hakijat, joilla ei ole ammatillista tutkintoa ja joille tutkinto on tarpeellinen työllistymisen kannalta. Lisäksi valinnassa painotetaan työttömiä hakijoita ja hakijoita, joilla on alan työkokemusta tai harrastuneisuutta alalle sekä hakijoita, joilla koulutustarve on perusteltu muusta syystä esim. alanvaihto tai aikaisempi koulutus ei enää vastaa työelämän tarpeita. Mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin koulutuksessa on paikkoja, käytetään arvontaa.JAA
04.08.2020 08:59