Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet koskevat Stadin ammattiopistossa seuraaviin perustutkintoihin hakevia:

  • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
    • Audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun osaamisalat, Muotoilijankatu 7.-9.5.2018 koe sisältää alkukartoituksen (suoritettava 15.4. mennessä)
    • Julkaisutuotannon ja painoviestinnän osaamisalat, Kullervonkatu 14.-15.5.2018  - ei alkukartoitusta
  • perustason ensihoidon osaamisala (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) 8.-9.5.2018    

Tarkemmat pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valintakriteeri- ym. tiedot löytyvät hakukohteittain opintopolusta. Koe on hakijalle maksuton.


Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa opiskelijaksi ottaminen tapahtuu pelkästään pääsy- ja soveltuvuuskokeiden pistemäärän perusteella. Pisteet ovat voimassa vain Stadin ammattiopistossa. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä tai hakija ei osallistu kokeeseen.

Alkukartoitus / Muotoilijankadun hakukohteet

Alkukartoitus on osa audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun osaamisalojen pääsy- ja soveltuvuuskoetta. Alkukartoituksessa selvitetään mahdollista kiinnostustasi tarkempaan erikoistumisalaan. Osa hakijoista kutsutaan alkukartoituksen perusteella ryhmätyöhön ja haastatteluun.

Tutustu erikoistumisalojen tarjontaan ja tee alkukartoitus 15.4.2018 mennessä. Alkukartoituksen sekä muut pääsy- ja soveltuvuuskoetiedot löydät Mediastadin nettisivuilta. Toimi tarkasti annettujen ohjeiden mukaisesti.

 


                                                             Kuva Päiviö Omwami

 

Perustason ensihoidon osaamisala (sosiaali— ja terveysalan perustutkinto)

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pidetään 8.-9.5.2018 osoitteessa Vilppulantie 14, 00700 Helsinki.

Kaikki hakijat kutsutaan perustason ensihoidon osaamisalan (sosiaali ja terveysalan perustutkinto) pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen ja opiskelijaksi ottaminen tapahtuu pelkästään kokeesta saadun pistemäärän perusteella. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä tai hakija ei osallistu kokeeseen.

Stadin ammattiopisto toteuttaa pääsy- ja soveltuvuuskokeen yhteistyössä Suomen Psykologikeskuksen kanssa.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe kestää yhden päivän. Päivä alkaa klo 8.30 ilmoittautumisella. Klo 9.00-11.00 on kirjallinen psykologin ohjeistama yhteiskoe. Iltapäivällä klo 11.30-16 ohjelmassa ovat psykologin yksilöllinen haastattelu, opettajan haastattelu ja oppilaitoksen järjestämä kuntotestaus.

Mikäli äkillisen sairastumisen vuoksi et pääse osallistumaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, ilmoita siitä heti hakutoimistoon puh. (09) 310 89318. Sairastuminen on todistettava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksella.

Lisätietoja: Johanna Sopanen, johanna.sopanen@edu.hel.fi, puh. 040 718 3769JAA
14.02.2018 14:25