Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet koskevat Stadin ammatti- ja aikuisopistossa seuraavaan perustutkintoon hakevia:

  • perustason ensihoidon osaamisala (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)       

Tarkemmat pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valintakriteeri- ym. tiedot ilmoitetaan haun yhteydessä. Koe on hakijalle maksuton.

Huom! Perustason ensihoidon osaamisala ei ole mukana kevään 2019 yhteishaussa.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita kevään 2019 yhteishaussa.


Perustason ensihoidon osaamisala (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)

Kaikki hakijat kutsutaan perustason ensihoidon osaamisalan (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen ja opiskelijaksi ottaminen tapahtuu pelkästään kokeesta saadun pistemäärän perusteella. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä tai hakija ei osallistu kokeeseen.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto toteuttaa pääsy- ja soveltuvuuskokeen yhteistyössä Suomen Psykologikeskuksen kanssa.

Mikäli äkillisen sairastumisen vuoksi et pääse osallistumaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, ilmoita siitä heti hakutoimistoon puh. (09) 310 89318. Sairastuminen on todistettava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksella.


Lisätietoa Sosiaali- ja terveysalan pt, perustason ensihoitajan koulutukseen jatkuvassa haussa hakeneille (kevään 2019 haku päättynyt): 

Koulutus alkaa elokuussa 2019.• Hakija kutsutaan sähköpostilla soveltuvuuskokeeseen, mikäli opiskeluedellytykset ovat riittävät. Soveltuvuuskokeet ovat Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, Teollisuuskadun toimipaikassa (Teollisuuskatu 23) ajalla 7.−9.5.2019. Soveltuvuuskokeeseen sisältyy opettajan ja psykologin tekemät yksilölliset haastattelut sekä fyysisten toimintaedellytysten varmistaminen. Soveltuvuuskoe on maksuton. Valintapäätös ilmoitetaan soveltuvuuskokeiden jälkeen.


• Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on vähintään B-luokan ajokortti ennen ensihoidossa toimiminen –tutkinnon osan opintojen alkamista. Ajokortti on hankittava omalla kustannuksella.
JAA
11.04.2019 10:51