Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet koskevat Stadin ammatti- ja aikuisopistossa seuraavaan perustutkintoon hakevia:

  • perustason ensihoidon osaamisala (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)     

Tarkemmat pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valintakriteeri- ym. tiedot ilmoitetaan haun yhteydessä. Koe on hakijalle maksuton.


Perustason ensihoidon osaamisala (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)

Kaikki hakijat kutsutaan perustason ensihoidon osaamisalan (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen ja opiskelijaksi ottaminen tapahtuu pelkästään kokeesta saadun pistemäärän perusteella. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä tai hakija ei osallistu kokeeseen.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto toteuttaa pääsy- ja soveltuvuuskokeen yhteistyössä Suomen Psykologikeskuksen kanssa.

Mikäli äkillisen sairastumisen vuoksi et pääse osallistumaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, ilmoita siitä heti hakutoimistoon puh. (09) 310 89318. Sairastuminen on todistettava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksella.


Lisätietoa Sosiaali- ja terveysalan pt, perustason ensihoitajan koulutukseen jatkuvassa haussa hakeneille 

Hakija kutsutaan sähköpostilla soveltuvuuskokeeseen, mikäli opiskeluedellytykset ovat riittävät. Soveltuvuuskokeeseen sisältyy opettajan ja psykologin tekemät yksilölliset haastattelut sekä fyysisten toimintaedellytysten varmistaminen. Soveltuvuuskoe on maksuton. Valintapäätös ilmoitetaan soveltuvuuskokeiden jälkeen.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on vähintään B-luokan ajokortti ennen ensihoidossa toimiminen –tutkinnon osan opintojen alkamista. Ajokortti on hankittava omalla kustannuksella.
JAA
03.03.2020 09:13