Ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistäminen - ammattilukio

Haluaisitko ryhtyä kahden tutkinnon opiskelijaksi ammattilukiossa? Voit valita mielenkiintoisen opintokokonaisuuden, jossa sinulla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinto.

Kahden tutkinnon suorittaminen yhtä aikaa

 • vaatii motivaatiota ja sitoutumista sekä hyvän peruskoulupohjan
 • lisää yleissivistystäsi ja
 • antaa sinulle erinomaiset valmiudet jatkaa opintojasi korkeakoulussa ja/tai siirtyä haasteellisiin työtehtäviin omalla ammattialallasi.

Helsingin aikuislukio järjestää Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille ylioppilastutkintoon valmentavaa lukio-opetusta. Lukio-opintojen opetus toteutetaan StadinAO:n Hattulantien toimipaikassa  (2.-3. vuoden opiskelijat)  ja Metropolian Myllypuron kampuksen tiloissa (1. vuoden opiskelijat).

Ammattilukiossa:

 • lukiokursseja opiskellaan kahtena päivänä viikossa
 • ammatilliseen perustutkintoon tähtääviä opintoja suoritetaan kolmena päivänä viikossa
 • koulutussopimusjaksot sekä näytöt työelämässä sisältyvät ammatillisiin opintoihin
 • ylioppilaskokeet tehdään hajautetusti kolmannen vuosiluokan syksyllä ja keväällä sekä mahdollisesti vielä neljännen vuoden syksyllä.

Lukio-opiskelijana:

 • suoritat ylioppilastutkintoon pakollisiksi valittujen aineiden lukiokursseja
 • osallistut ylioppilaskokeisiin
 • saat ylioppilastutkintotodistuksen ammatillisen perustutkinnon ohella.

Keväästä 2022 alkaen ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta:

 • kaikille pakollinen koe: äidinkieli tai suomi toisena kielenä
 • kolme koetta seuraavien neljän kokeen joukosta (yhden täytyy olla pitkän oppimäärän koe):
  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineen koe
 • lisäksi vielä yksi vapaavalintainen koe

Ylioppilastutkinnon kokeisiin voit osallistua, kun olet suorittanut vähintään 90 osaamispistettä vastaavan osaamisen (L 534/2017, 18 a §).

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma, HOKS. Voit korvata lukio-opinnoilla mm. osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä yhteisistä tutkinnon osista. Sinun tulee kuitenkin varmistaa ajoissa opettajalta, että kaikki ammatilliseen perustutkintoon vaadittavat opinnot tulevat opiskeluaikanasi suoritetuksi.

Voit suorittaa lukio-opintoja myös omatoimisesti iltaopintoina. Keskimääräinen lukio-opintojen suorittamisaika on tutkinnosta riippuen n. 3 vuotta. Ylioppilastutkinnon lisäksi voit suorittaa aikuislukiossa myös koko lukion oppimäärän.

Tarkemmat tiedot lukio-opintojen sisällöistä sekä käytännön järjestelyistä saat heti opintojen alkaessa. Lukio-opintojen suunnittelussa sinua ohjaavat sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston että lukion opinto-ohjaajat.

Lukio-opintojen kustannukset
• Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoilta ei peritä erillistä maksua lukion opetuksesta
• Ylioppilastutkinnon kokeista peritään tutkintomaksu
• Opiskelijan tulee itse ostaa lukion oppikirjat sekä muut opiskelutarvikkeet
• Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone koko lukio-opiskelun ajan. Kannettavaa konetta käytetään apuna opiskelussa niin oppitunneilla kuin itsenäisessäkin opiskelussa. Lisäksi se on käytössä kurssikokeissa ja myös ylioppilaskokeissa.

Lisätietoa hankinnoista saat yhteistyölukiosta.

Valmistuminen
Voit saada ylioppilastutkintotodistuksen sen jälkeen, kun olet suorittanut ylioppilaskokeet hyväksytysti. Lisäksi sinulla tulee olla ammatillinen perustutkinto valmiina. Ylioppilaaksi valmistuvana voit hankkia ylioppilasjuhlaasi vaihtoehtoisesti joko kaksoistutkintolakin tai perinteisen ylioppilaslakin.


Ilmoittautuminen ammattilukion opiskelijaksi

a) Kevään 2020 yhteishaussa hakeneet: Voit ilmoittaa opiskelupaikanvahvistuslomakkeella, että olet kiinnostunut suorittamaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Myöhemmin sinut ja huoltajasi kutsutaan joko 10. tai 11.8.2020 pidettävään infoon sähköpostitse. Lukio-opinnot alkavat elokuussa.

b) Jatkuvassa haussa hakeneet / muista oppilaitoksista siirtyvät: Kerro hakemuksessasi, että olet kiinnostunut suorittamaan  lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Kerro myös, jos olet jo suorittanut niitä aiemmin. Opinto-ohjaaja keskustelee asiasta kanssasi tarkemmin. Lukio-opinnot alkavat henkilökohtaisen suunnitelman mukaan pääsääntöisesti joko elokuussa tai tammikuussa.


Lisätietoja

Lisätietoja lukio-opiskelusta saat Stadin ammatti- ja aikuisopiston opinto-ohjaajilta sekä Helsingin aikuislukion nettisivuilta.  Voit myös tutustua lukion lukuvuoden 2020-2021 opinto-oppaaseenJAA
28.07.2020 13:44