Lukio- ja ammatillisten opintojen yhdistäminen - kaksoistutkinto


Kaikissa Stadin ammattiopiston tutkinnoissa voi suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. Jos haluat suorittaa ylioppilastutkinnon, opiskelet vähintään neljää kirjoitettavaa lukioainetta. Näistä pakollisia aineita ovat äidinkieli (suomi) / suomi toisena kielenä ja englanti. Muut kaksi ainetta vaihtelevat toimipaikoittain ja voivat olla matematiikkaa, ruotsia, terveystietoa tai yhteiskuntaoppia. 
  
Ylioppilaskirjoitukseen voit osallistua, kun olet suoritettanut vähintään 90 osaamispistettä vastaavan osaamisen (L 534/2017, 18 a §). Järjestämme lukio-opinnot yhteistyössä Helsingin aikuislukion kanssa aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti.

Lukio-opintojen suorittaminen lisää yleissivistystäsi sekä antaa sinulle erinomaiset valmiudet jatkaa opintojasi korkeakoulussa ja/tai siirtyä haasteellisiin työtehtäviin omalla ammattialallasi.
 

Hakeutuminen lukio-opintoihin

Kun sinut on valittu Stadin ammattiopiston opiskelijaksi, voit hakea lukio-opintoihin opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen yhteydessä. Huomioithan, että lukio-opintojen suorittaminen yhtä aikaa ammatillisten opintojen kanssa edellyttää sinulta sitoutumista suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Lisäksi sinulla tulee olla valmiina riittävän hyvät opiskeluvalmiudet. 

Kaksoistutkinto-opinnot edellyttävät peruskoulun päättötodistuksen lukuaineissa vähintään 7 keskiarvoa. Jos kaksoistutkinto-opintoihin hakevien määrä ylittää aloituspaikkojen määrän, lopullinen valinta tapahtuu hakijoiden koulumenestyksen perusteella. Valintatulos ilmoitetaan hakijoille elokuussa ennen opintojen alkua.
 Lukio-opinnot ja niiden suorittaminen

Lukio-opintojen opetus toteutetaan kolmessa eri toimipaikassa: 

  • Stadin ammattiopiston Vilppulantien toimipaikassa (Malmi)
  • Stadin ammattiopiston Sturenkadun toimipaikassa (Vallila) 
  • Helsingin aikuislukion Kuution toimipisteessä (Käpylä). 

Lopullinen lukio-opintojen lähiopetuspaikkasi selviää elokuussa ennen opintojen alkua.


Ennen elokuuta 2016 aloittaneet opiskelijat jatkavat lukio-opintojen suorittamista jo aloittamansa mallin mukaisesti. 
Opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintoja myös omatoimisesti ilta-opintoina.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma, HOKS. Voit korvata lukio-opinnoilla mm. osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä yhteisistä tutkinnon osista. Sinun tulee kuitenkin varmistaa ajoissa opettajalta, että kaikki ammatilliseen perustutkintoon vaadittavat opinnot tulevat opiskeluaikanasi suoritetuksi. 

Keskimääräinen lukio-opintojen suorittamisaika on tutkinnosta riippuen n. 3 vuotta.

Tarkemmat tiedot lukio-opintojen sisällöistä sekä käytännön järjestelyistä saat heti opintojen alkaessa. Lukio-opintojen suunnittelussa sinua ohjaavat sekä Stadin ammattiopiston että lukion opinto-ohjaajat.


Lukio-opintojen kustannukset

Stadin ammattiopiston opiskelijoilta ei peritä erillistä maksua lukion opetuksesta.  Ylioppilastutkinnon kokeista peritään tutkintomaksu. Opiskelijan tulee itse ostaa lukion oppikirjat sekä muut opiskelutarvikkeet. Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone koko lukio-opiskelun ajan. Kannettavaa konetta käytetään apuna opiskelussa niin oppitunneilla kuin itsenäisessäkin opiskelussa. Lisäksi se on käytössä kurssikokeissa ja myös ylioppilaskokeissa Lisätietoa hankinnoista saat yhteistyölukioista.
 

Valmistuminen

Voit saada ylioppilastutkintotodistuksen sen jälkeen, kun olet suorittanut hyväksytysti neljä pakollista koetta sekä lisäksi saanut todistuksen ammatillisen tutkinnon suorittamisesta.  Ylioppilaaksi valmistuvana voit hankkia ylioppilasjuhlaasi vaihtoehtoisesti joko kaksoistutkintolakin tai perinteisen ylioppilaslakin.

 


Lisätietoja


Kaikille kaksoistutkinto-opintoihin valituille opiskelijoille sekä heidän huoltajilleen lähetetään kutsu yhteiseen infotilaisuuteen syksyisin ennen lukio-opintojen alkua. 


Lisätietoja lukio-opiskelusta saat Stadin ammattiopiston opinto-ohjaajilta sekä Helsingin aikuislukion nettisivuilta
Voit myös tutustua Lukuvuoden 2018-2019 kaksoistutkinto-oppaaseen (pdf).JAA
19.11.2018 14:12