Lukio- ja ammatillisten opintojen yhdistäminen - kaksoistutkinto


Kaikissa Stadin ammattiopiston tutkinnoissa voi suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. Jos haluat suorittaa ylioppilastutkinnon, opiskelet vähintään neljää kirjoitettavaa lukioainetta. Näistä pakollisia aineita ovat äidinkieli (suomi) / suomi toisena kielenä ja englanti. Muut kaksi ainetta vaihtelevat toimipaikoittain ja voivat olla matematiikkaa, ruotsia, terveystietoa tai yhteiskuntaoppia. 

Ylioppilaskirjoituksiin voit osallistua sen jälkeen, kun olet suorittanut 1,5 vuotta ammatillisia opintoja (L 766/2004, 18 a §). Järjestämme lukio-opinnot yhteistyössä Helsingin aikuislukion kanssa aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti.

Lukio-opintojen suorittaminen lisää yleissivistystäsi sekä antaa sinulle erinomaiset valmiudet jatkaa opintojasi korkeakoulussa ja/tai siirtyä haasteellisiin työtehtäviin omalla ammattialallasi.
 

Hakeutuminen lukio-opintoihin

Kun sinut on valittu Stadin ammattiopiston opiskelijaksi, voit hakea lukio-opintoihin opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen yhteydessä. Huomioithan, että lukio-opintojen suorittaminen yhtä aikaa ammatillisten opintojen kanssa edellyttää sinulta sitoutumista suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Lisäksi sinulla tulee olla valmiina riittävän hyvät opiskeluvalmiudet. 

Kaksoistutkinto-opinnot edellyttävät peruskoulun päättötodistuksen lukuaineissa vähintään 7 keskiarvoa. Jos kaksoistutkinto-opintoihin hakevien määrä ylittää aloituspaikkojen määrän, lopullinen valinta tapahtuu hakijoiden koulumenestyksen perusteella. Valintatulos ilmoitetaan hakijoille elokuussa ennen opintojen alkua.
 Lukio-opinnot ja niiden suorittaminen

Lukio-opintojen opetus toteutetaan kolmessa eri toimipaikassa: 

  • Stadin ammattiopiston Vilppulantien toimipaikassa (Malmi)
  • Stadin ammattiopiston Sturenkadun toimipaikassa (Vallila) 
  • Helsingin aikuislukion Kuution toimipisteessä (Käpylä). 


Ennen elokuuta 2016 aloittaneet opiskelijat jatkavat lukio-opintojen suorittamista jo aloittamansa mallin mukaisesti. 
Opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintoja myös omatoimisesti ilta-opintoina.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Voit korvata lukio-opinnoilla osan ammatilliseen tutkintoon sisältyvistä yhteisistä tutkinnon osista sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat.  Sinun tulee kuitenkin varmistaa ajoissa opinto-ohjaajalta, että kaikki ammatilliseen perustutkintoon vaadittavat opinnot tulevat opiskeluaikanasi suoritetuksi. 

Keskimääräinen lukio-opintojen suorittamisaika on tutkinnosta riippuen n. 3 vuotta.

Tarkemmat tiedot lukio-opintojen sisällöistä sekä käytännön järjestelyistä saat heti opintojen alkaessa. Lukio-opintojen suunnittelussa sinua ohjaavat sekä Stadin ammattiopiston että lukion opinto-ohjaajat.


Työssäoppiminen ja lukio-opinnot

Työssäoppimisjaksot kuuluvat osaksi ammatillisia opintoja. Lukio-opintoihin osallistutaan pääsääntöisesti kuitenkin muuna kuin työssäoppimisen aikana, mikä huomioidaan myös henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.
 

Lukio-opintojen kustannukset

Stadin ammattiopiston opiskelijoilta ei peritä erillistä maksua lukion opetuksesta.  Ylioppilastutkinnon kokeista peritään tutkintomaksu. Opiskelijan tulee itse ostaa lukion oppikirjat sekä muut opiskelutarvikkeet. Suosittelemme, että opiskelijalla on käytössään oma kannettava tietokone koko lukio-opiskelun ajan. Kannettavaa konetta käytetään apuna opiskelussa niin oppitunneilla kuin itsenäisessäkin opiskelussa. Lisäksi se on käytössä kurssikokeissa ja myös ylioppilaskokeissa Lisätietoa hankinnoista saat yhteistyölukioista.
 

Valmistuminen

Voit saada ylioppilastutkintotodistuksen sen jälkeen, kun olet suorittanut hyväksytysti neljä pakollista koetta sekä lisäksi saanut todistuksen ammatillisen tutkinnon suorittamisesta.  Ylioppilaaksi valmistuvana voit hankkia ylioppilasjuhlaasi vaihtoehtoisesti joko kaksoistutkintolakin tai perinteisen ylioppilaslakin.

 


Lisätietoja


Kaikille kaksoistutkinto-opintoihin valituille opiskelijoille sekä heidän huoltajilleen lähetetään kutsu yhteiseen infotilaisuuteen syksyisin ennen lukio-opintojen alkua. 


Lisätietoja lukio-opiskelusta saat Stadin ammattiopiston opinto-ohjaajilta sekä Helsingin aikuislukion nettisivuilta
Voit myös tutustua Helsingin aikuislukion ja Stadin ammattiopiston 2018-2019 kaksoistutkinto-oppaaseen
 (pdf).JAA
09.08.2018 10:30